Omvårdnad och god vård

Omvårdnad och god vård omslag

Omvårdnad kan beskrivas både som ett undervisningsämne i sjuksköterskeutbildningen, ett kunskaps- och forskningsområde och som en verksamhet. Omvårdnadsforskningen fick sitt offentliga erkännande i Sverige i samband med U:68-utredningen år 1973. Utvecklingen till egen disciplin tog fart år 1977 i och med att högskolereformen trädde i kraft. Mycket kort kan omvårdnadsforskningens uppgift sammanfattas som att utveckla kunskap om människan, hennes utveckling, hälsa
och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn med ett existentiellt filosofiskt synsätt där människan ses som aktiv och skapande samt som en del i ett sammanhang.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Omvårdnad och god vård.pdf Pdf, 175.9 kB. 175.9 kB 2021-01-04 15.12

Senast publicerad: