Om att minska risken för skador på urinblåsan

Omslag Re-Aktion! Skador på urinblåsan

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för att minska risken för skador på urinblåsan i samband med sjukhusvård.

Många patienter riskerar att drabbas av blåsövertänjning, och därför är det av största vikt att sjuksköterskor har goda kunskaper om orsaker, riskfaktorer, förebyggande åtgärder och behandling.

Klicka här för att läsa Re-Aktion! skador på urinblåsan. Pdf, 315.3 kB.

Senast publicerad: