Levnadsvanor inför operation

En operation innebär en påfrestning på din kropp och det är därför viktigt att du är i så god form som möjligt. Goda levnadsvanor inför och efter operation kan hjälpa till att minska risken för komplikationer, gynna sårläkning och påskynda återhämtning, broschyren är framtagen för dig som på bästa sätt vill förbereda dig inför en operation.

När du opereras utsätts din kropp för påfrestningar. Din kropp gör sig redo för strid eller flykt vilket ger effekt på ditt blodtryck, dina njurars funktion och kroppens infektionsförsvar med mera. Operationen kan beskrivas som ett kontrollerat trauma och kroppen svarar med en stressreaktion. Genom att förbereda dig med hälsosamma levnadsvanor ökar du kroppens resurser att hantera infektioner och blödningar. De levnadsvanor som har störst påverkan på din hälsa i samband med en operation är tobaksbruk, alkoholbruk, matvanor och fysisk aktivitet.

Tobaksbruk

Rökuppehåll i samband med ett kirurgiskt ingrepp minskar risken för komplikationer som till exempel infektion, hjärt- och kärlpåverkan och sårruptur. Den vanligaste orsaken till komplikationer efter en operation hos rökare är den syrebrist som uppstår i vävnader. Vid kirurgiska ingrepp ökar behovet av syre i vävnader, ett behov som rökare har minskade förutsättningar att möta. En annan effekt av rökning är att kroppens förmåga att bilda bindväv minskar vilket får en negativ inverkan på sårläkningen. Ett rökuppehåll minskar risken för blodpropp, lunginflammation, sårinfektion och förbättrar sårläkningen. Den bästa effekten nås med åtta veckors rökuppehåll före och åtta veckors uppehåll efter det kirurgiska ingreppet.

Alkoholbruk

Alkoholkonsumtion i samband med kirurgi ökar risken för komplikationer med 70 procent. De komplikationer som kan uppstå är ökad risk för blödning på grund av att blodets sammansättning förändras av alkohol samt ökad risk för infektion framförallt för sårinfektion, urinvägsinfektion och lunginflammation. Alkohol har även en blodtryckshöjande effekt samt ökar risken för hjärt- och kärlpåverkan. Ett alkoholuppehåll före din operation ger kroppen möjlighet att återhämta sig från de negativa effekter som alkoholen förorsakar och minskar därmed risken för komplikationer. I samband med kirurgi rekommenderas alkoholuppehåll åtta veckor före och åtta veckor efter ingreppet för bästa effekt.

Fysisk aktivitet

Att du rör på dig, utifrån egen förmåga, innan din operation har framför allt goda effekter på din återhämtning efter ingreppet. Genom att röra på dig ökar din syreupptagningsförmåga i blodet och blodtrycket sänks. Färre komplikationer och kortare vårdtider ses hos personer som är mer fysiskt aktiva. I samband med operation försämras din fysiska förmåga, av den anledningen bör du vara i så god form som möjligt för att underlätta återhämtning och rehabilitering. För att på så sätt minska risken för luftvägskomplikationer och trycksår som kan uppstå om du blir sängliggande efter ingreppet. Enligt Världshälsoorganisationens (WHO:s) rekommendation för fysisk aktivitet rekommenderas du nå upp till minst 150 minuter per vecka på måttlig intensitetsnivå (exempelvis snabb promenad) alternativt 75 minuter per vecka på högintensitetsnivå (exempelvis löpning). Lite träning är bättre än ingen träning och mer träning är bättre än lite träning.

Matvanor

Hälsosamma matvanor minskar risker för komplikationer. Ohälsosamma matvanor kan resultera i komplikationer såsom trycksår, ökad infektionsrisk, försämrad sårläkning, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Den stress som kroppen utsätts för under en operation påverkar kroppens ämnesomsättning som i sin tur påverkar din återhämtning. En genomgång av dina matvanor, eventuellt tillsammans med din distriktsköterska eller dietist, kan hjälpa dig att identifiera eventuella näringsbehov. På Livsmedelsverkets hemsida kan du testa dina matvanor och läsa mer om goda matvanor.

Klicka här för att beställa hem "Levnadsvanor inför operation"länk till annan webbplats

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
levnadsvanor inför operation.pdf 787.7 kB 2020-09-09 13.00

Senast publicerad: