Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar

Boken Kvalitetsutveckling inom omvårdnad Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

I boken utvecklas strategin med fördjupningar och goda exempel på hur sjuksköterskor kan arbeta strategiskt för att bedriva kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

Boken är utgiven av Studentlitteratur i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Redaktörer för boken är Ami Hommel ordförande och Åsa Andersson strategisk rådgivare i Svensk sjuksköterskeförening.

Beställ boken på studentlitteratur.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: