Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

Svensk sjuksköterskeförening anser att det finns ett stort behov av att utveckla de Nationella Kvalitetsregistrens data inom olika omvårdnadsområden. Det är en nödvändig insats för att förbättrat innehåll i kvalitetsregistren och bidra till att registerdata i större omfattning kan utgöra underlag för förbättringsarbeten i vården.

Svensk sjuksköterskeförening ansökte därför om medel från Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister till ett projekt med syfte att utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden. Syftet var även att medverka till utveckling och förbättring av Nationella Kvalitetsregister med möjligheter att i högre utsträckning registrera omvårdnadsvariabler, utveckla indikatorer och medverka till ökad täckningsgrad.
Projektet har kartlagt befintliga omvårdnadsvariabler i Nationella Kvalitetsregister. Kartläggningen genomfördes på registrens data från år 2011. Register som rör mödra- och förlossningsvård samt tandvård är inte granskade. Kartläggningen omfattade 92 Nationella Kvalitetsregister.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden.pdf Pdf, 619.9 kB. 619.9 kB 2021-04-21 08.08

Senast publicerad: