Omvårdnad,hälsoekonomi och prioriteringar

Omvårdnad,hälsoekonomi och prioriteringar

Målet för omvårdnad – Människan och hennes hälsa. Hälsa ses som en process som människan själv upplever och skapar i det dagliga livet. Personens upplevelse av ohälsa kan påverkas av bland annat sjukdom, skada, lidande och smärta men även av fattigdom, arbetslöshet och avsaknad av sociala relationer. Målet för omvårdnad är hälsa och välbefinnande.
All omvårdnad har en etisk dimension.

Hälsoekonomi, som studerar kostnader och värdet av olika insatser, är nära
knutet till etik och öppenhet om prioriteringar. Inom den offentligt finansierade
vården i Sverige finns en uttalad värdegrundsplattform som föreskriver att all
vård ska baseras på de tre etiska principerna människovärdesprincipen,
behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa
principer utgör samhällets etiska plattform och ska vägleda ställningstaganden
om olika insatsers rangordning och om vad som bör ges företräde på gruppnivå.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Omvårdnad,hälsoekonomi och prioriteringar.pdf Pdf, 143 kB. 143 kB 2020-11-11 14.30

Senast publicerad: