Om att minska risken för undernäring

Omslag Re-Aktion! Minska risken för undernäring

Sjuksköterskan inom vård och omsorg har en central roll i teamet när det gäller att stödja personers möjligheter att äta och dricka. Om detta kan du läsa i Svensk sjuksköterskeförenings kunskapsunderlag för att minska risken för undernäring, särskilt hos äldre personer.

Måltiden handlar inte endast om att äta för att existera utan har även sociokulturella dimensioner. Vi väljer vad och hur vi äter utifrån individuella preferenser och möjligheter och varje människa har sitt unika förhållningssätt till maten. Vad och hur vi äter grundläggs i tidiga år och modifieras av till exempel vilka vi umgås och lever med. Vanor, roller och beteenden kring mat och måltider är till stora delar socialt och kulturellt inlärda.

I fokus för detta kunskapsunderlag är dock inte de sociokulturella aspekterna utan snarast på undernäring, särskilt hos äldre personer, utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Sjuksköterskan inom vård och omsorg har en central roll i teamet när det gäller att bedöma, planera, ordinera och implementera åtgärder, initiera konsultationer med annan expertis och för att utvärdera insatta åtgärder med syfte att stödja personers möjligheter att äta och dricka.

Undernäring är förknippat med sämre hälsa, nedsatt förmåga att återhämta sig från sjukdom och ökad dödlighet. Konsekvenser av otillräckligt mat- och vätskeintag är att vikten och muskelmassan minskar, konditionen och immunförsvaret försämras, infektioner och apati utvecklas.

Maten och måltiderna är viktiga för oss alla, för välbefinnande och hälsa, inte minst när vi blir äldre. Till följd av åldrandet och/eller sjukdom kan möjligheten att handla mat, laga mat, äta mat och omsätta maten i kroppen påverkas av en mängd olika faktorer.

Detta ställer krav på att upptäcka problem, ordinera och genomföra åtgärder, monitorera utvecklingen och följa upp insatta åtgärder. För att göra detta krävs bland annat att man i omvårdnaden använder strukturerade metoder för att upptäcka personer med risk för undernäring företrädesvis baserat på BMI, ofrivillig viktförlust och ätsvårigheter.

Det krävs en helhetssyn vid behandling av undernäring eftersom orsaksbilden hos personen ofta är komplex och därför kräver flera olika koordinerade insatser från olika professioner och ibland även engagemang från närstående.

Klicka här för att läsa Re-Aktion! Minska risken för undernäring. Pdf, 375.5 kB. (Pdf, 375.5 kB)

Senast publicerad: