Om att minska risken för sömnstörningar

Omslag Re-Aktion minska risken för sömnstörningar

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för att minska risken för sömnstörningar. Sömn är ett grundläggande fysiologiskt behov hos människan. Sömnen påverkar både vår livskvalitet, vårt psykiska och fysiska välmående, hur vi fungerar dagtid samt vår förmåga att hantera stressorer i vardagen.

I vårdmiljöer kan sömnproblem uppstå eller förvärras på grund av smärta, sjukdom, oro, störande ljud eller de vårdande insatserna.

Då sömnproblem ofta uppkommer i stressfulla eller nya miljöer och i samband med sjukdomstillstånd är det viktigt att vara medveten om de skadliga effekter sömnförlusten kan ha både på kroppsliga och mentala funktioner.

Klicka här för att läsa Re-Aktion! Minska risken för sömnstörningar. Pdf, 414.8 kB. (Pdf, 414.8 kB)

Senast publicerad: