Om adekvat bedömning av kroppstemperatur

Omslag Re-Aktion! Bedömning av kroppstemperatur

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för för adekvat bedömning av kroppstemperatur. Bedömningen av kroppstemperatur har stor betydelse för i klinisk praxis för beslut om omvårdnad, medicinsk diagnos, behandling och laboratorietester.

I första hand associeras bedömningen till om patienten har feber eller inte, men det handlar även om tillstånd när patienten har övertemperatur, hypertermi/värmeslag eller undertemperatur, hypotermi.

För att de beslut vi tar ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet, måste vi förstå kroppens termoreglering, hur kroppstemperaturen varierar mellan och inom individer, förändringar i kroppstemperaturen samt mätmetoder.

Klicka här för att läsa Re-Aktion! Bedömning av kroppstemperatur. Pdf, 380.1 kB. (Pdf, 380.1 kB)

Senast publicerad: