Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete

Omslag Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete

Svensk sjuksköterskeförening har i rapporten Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete utvärderat metoder i omvårdnad i anslutning till SBU:s Alertråds arbete.

Arbetsgruppen föreslår i rapporten att följande metoder kan vara av intresse att för SBU:s Alertråd att utvärdera:

  • Musik vid omvårdnad av personer med demens
  • Byte av perifer venkanyl (PVK) var 24:e timme
  • Sjuksköterskeledda mottagningar
  • Höftskydd som prevention mot fallskador inom geriatrisk vård
  • Patientundervisning med hjälp av datorstöd och/eller interaktiva system
  • Individanpassning av yttre stimuli utifrån mognadsnivå inom neonatal vård

Klicka här för att läsa Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete. Pdf, 263.2 kB. (Pdf, 263.2 kB)

Senast publicerad: