Evidensbaserad vård och omvårdnad

Evidensbaserad vård och omvårdnad

I evidensbaserad vård och omvårdad kan du läsa om sjuksköterskans ansvar och vad som krävs för att bedriva evidensbaserad vård.

Evidensbaserad vård kan beskrivas både som ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som underlag för vårdbeslut. EBV-processen innebär att ställa kritiska frågor, systematiskt söka, sammanställa, kritiskt granska, tillämpa och utvärdera de befintliga forskningsresultaten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Evidensbaserad vård och omvårdnad.pdf Pdf, 172.9 kB. 172.9 kB 2020-11-11 13.57

Senast publicerad: