Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa: Ett gemensamt ansvar

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa: Ett gemensamt ansvar

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa - ett gemensamt ansvar, är en ny rapport från IOGT-NTO i samarbete med Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, Svensk sjuksköterskeförening, Svensk Förening för Allmänmedicin och Stiftelsen Ansvar för Framtiden.

Senast publicerad: