Krönika

Sjuksköterskors kunskap behövs i media

Vilket år vi haft! Nu är vi inne i december och i slutet på andra året med pandemin, men fortfarande är smittspridningen inte över. Alla i teamen har kraftsamlat för att bemannapandemivården, och sjuksköterskor har tagit sitt professionella ansvar för både patienter och kollegor. Uppmärksamhet från samhället och bevakningen av hälso- och sjukvården i media har varit omfattande. Ingen bör ha missat professionernas och forskningens betydelse för sjukvården.

I media har sjuksköterskor en viktig roll för att beskriva och förmedla erfarenhet samt vara expert i frågor om vård och omvårdad. Men sjuksköterskor återfinns i alltför liten utsträckning som experter i media.

En översikt från den spanska mediabevak- ningen av covid-19 pandemin första halvåret 2020 visar att sjuksköterskornas röst varit i stort sett frånvarande i nyheterna. En kartläggning i USA visar tydligt ökad synlighet av sjuksköterskor i media i pandemins början. Trots det var sjuksköterskor citerade som källa i media i endast två procent av fallen för frågor om pandemivården. Andelen har dessutom kraftigt avtagit med tiden. Efter pandemin minskar medias intresse för vården. Jag tror inte att vi kan räkna med att vara så synliga längre.

Min uppskattning är att när sjuksköterskor medverkar i intervjuer handlar frågorna oftast om den ansträngande arbetssituationen, med starka berättelser och känslor. Utan tvekan behövs dessa berättelser men det är bekymersamt att vi sjuksköterskor inte blir kontaktade som experter och sakkunniga i frågor om omvårdnad, hälso- och sjukvård och forskning.

På den internationella sjuksköterskeföreningens ICN:s kongress i november diskuterades hur vår kunskap ska komma fram i media. Journalister har generellt svårt att hitta sjuksköterskor att intervjua. Det är alltför sällan en sjuksköterska som väljs som expert när media kontaktar olika verksamheter eller institutioner som högskolor och myndigheter, även om journalister efterfrågar sjuksköterskor. Vi behöver bli mer aktiva för att engagera media, till exempel genom att följa journalister som gör reportage om vården på Twitter eller själva ta kontakt med journalister och erbjuda oss att vara experter i omvårdad. Varje arbetsplats, lärosäte och förening behöver göra en plan för att ta plats i debatten och erbjuda medieträning till sjuksköterskor som kan kontaktas.

Sociala medier används i dag både privat och professionellt, och kan vara en kraftfull kanal för kunskapsutbyte och informationsspridning. Min förhoppning är att vi sjuksköterskor ska vara generösa med att medverka i medier. Vi ska inte vara rädda för att prata med journalister och lita på vår professionskunskap. Sjuksköterskors profession medför krav på vetenskaplighet och objektivitet, privata åsikter ska tydligt skiljas från faktapåståenden. När kunskap och erfarenhet saknas och kunskapsläget är osäkert ska vi vara tydliga med detta. Vår kunskap om omvårdnad och hälso- och sjukvård formar allmänhetens attityder. Vi har utan tvekan samhällets förtroende och vår profession som sjuksköterska ger oss mandat.

Jag vill också framföra ett varmt tack för det gångna året. Jag önskar er alla en god och fridfull jul med vila och återhämtning.

Oili Dahl

Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar