Krönika

År 2020 är vårt år

Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till sjuksköterskornas och barnmorskornas år. Beslutet motiveras av att sjuksköterskornas och barnmorskornas arbete är avgörande för såväl hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder som vård. Året syftar till att erkänna, uppskatta och åtgärda sjuksköterskors och barnmorskors utmanande förhållande. Det är också ett hedrande av att det blir 200 år sedan Florence Nightingale föddes.

Det finns cirka 43 miljoner personer som arbetar som hälso- och sjukvårdspersonal i världen. Av dessa är cirka 50 procent sjuksköterskor och barnmorskor. WHO vill med detta år även uppmärksamma att en mycket stor majoritet utgörs av kvinnor.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO, anser att utan sjuksköterskor kommer WHO aldrig att uppnå de globala hälsomålen eller en global hälsa för alla. Det är bakgrunden till att WHO uppmanar världens länder att efterfråga vår kompetens, ge oss inflytande i hälso- och sjukvårdspolitiken samt att stärka våra professioner.

WHO är även en partner i den internationella Nursing Now kampanjen som har som mål att tydliggöra och stärka sjuksköterskans ställning i deras arbete med att förbättra den globala hälsan. Kampanjen tar fasta på rapporter som visar att satsning på sjuksköterskor ökar jämställdheten, stärker ekonomin och förbättrar hälsa i samhället. I Sverige har kampanjen Nursing Now Sweden lanserats av Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet och Socialstyrelsens Chief Nurse Officer.

Båda dessa initiativ har samma syfte och Svensk sjuksköterskeförening kommer på en rad olika sätt uppmärksamma såväl sjuksköterskornas och barnmorskornas år som kampanjen Nursing Now. Vi kommer att sprida budskapet till lärosäten, myndigheter, politiker, vårdgivare, patientorganisationer och allmänheten. Det blir en naturlig och angelägen fortsättning på föreningens stora kommunikationsinsats Omvårdnad.nu vars syfte var att öka kunskapen om sjuksköterskans kompetens och omvårdnadens betydelse för patienten och säker vård samt visa att sjuksköterskor med hög omvårdnadskompetens krävs på vårdens alla nivåer.

Detta år blir också ett angeläget år för oss sjuksköterskor och barnmorskor. Vi kan vara stolta över att WHO erkänner den stora betydelsen av vår kompetens och våra insatser. Vi behöver även sprida detta budskap på våra arbetsplatser, i opinionsarbete och bland våra vänner.

Svensk sjuksköterskeförening kommer att arbeta hårt för att Sveriges politiker och vårdgivare lyssnar på WHO och vidtar kraftfulla åtgärder för att sjuksköterskor och barnmorskor ska få goda förutsättningar att utöva sin profession för att ge god, jämlik och säker vård.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar