Omvårdnadsmagasinet nr 6 / 2019

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skriver vi om de senaste nyheterna inom omvårdnadsforskningen och om utvecklingsarbete. Allt förpackat i en fräsch och lättillgänglig grafisk form. Upplagan är ca 60 000 exemplar och tidskriften skickas till alla Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar.

Förutom vetenskapliga artiklar bjuder Omvårdnadsmagasinet även på reportage och artiklar som behandlar den kliniska verksamheten och aktuella omvårdnadsfrågor. I tidningen finns också information om Svensk sjuksköterskeförening och om vår verksamhet.

LEDARE: År 2020 är vårt år


Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till sjuksköterskornas och barnmorskornas år. Beslutet motiveras av att sjuksköterskornas och barnmorskornas arbete är avgörande för såväl hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder som vård.

Klicka här för att läsa hela ledaren nr 6 / 2019

FORSKNING: Drama i hybridsalen


De tekniskt avancerade hybridsalarna skapades delvis för att öka effektiviteten vid kirurgiska ingrepp. I en ny avhandling ifrågasätts om det lyckades. – Det behövs en översyn av arbetsmetoder, samarbetet och helhetsansvaret för patientens omvårdnad, säger May Bazzi, röntgensjuksköterska.

Bättre smärtlindring i ambulansen behövs för patienter med höftfraktur


En fjärdedel av alla patienter med höftfraktur får inte tillräcklig smärtlindring i ambulansen. Alltså finns en stor potential för förbättring menar Pär Wennberg. En metod kan vara att ge patienten en nervblockad i kombination med traditionell smärtlindring.

Standardiserade vårdplaner riskerar urholka patienters rättssäkerhet


Standardiserade vårdplaner ska säkerställa att patienter med liknande hälsotillstånd ska få samma vårdinsatser. Lotta Wendel menar i sin aktuella avhandling att det finns anledning att vara försiktig vid användandet av standardiserade vårdplaner eftersom de riskerar att urholka patienters rättssäkerhet.

Ny enkät fångar upp tuff vardag vid diabetes


En ny enkät kopplad till nationella diabetesregistret kan användas för att identifiera personer med diabetes som mår sämre och synliggöra de utmaningarna som finns med att hålla långtidsblodsockret på en bra nivå. Enkäten gör att det blir naturligt att prata om de ”mjuka frågorna” vid mötet med patienterna, säger Maria Svedbo Engström, som har utvecklat Diabetesenkäten i sin doktorsavhandling.

Missriktad hänsyn kan leda till kulturkrockar


Ideal om mångfald och jämlikhet i vården krockar ibland med varandra och det är viktigt att vårdgivare är medvetna om det. Det är inte säkert att mångfalds- och jämlikhetsarbete löser problem som vården brottas med. Ibland kan sådana initiativ till och med ha motsatt effekt, säger Jonna Arousell.

PORTRÄTT: Från ett svårt uppdrag till ett svårare


När barnen var tillräckligt stora ansökte akut- och ambulanssjuksköterskan Katarina Öberg om arbete i krigszoner hos Internationella Röda Korset. Att kliva på planet till Kongo Kinshasa är bland det modigaste jag har gjort, säger hon, och tittar på medaljen från internationella Röda Korset, som hon tog emot vid en högtidlig ceremoni i Stockholm i början av hösten.

REPORTAGE: En grund att stå på


Många storslagna ord används för att beskriva hur sjuksköterskor ska navigera rätt när de ställs inför knepiga etiska problem. Men vem bestämmer vad som ska vara grundläggande värden och hur kan en värdegrund vara till hjälp i den kliniska vardagen?

IVA-sjuksköterskor leder etikarbete i Hudiksvall


IVA-sjuksköterskorna Annette Herrmann och Angelica Söderblom har satt i gång ett etiskt arbete på Hudiksvalls sjukhus. – För oss som hela tiden kommer i kontakt med etiska dilemman är det nödvändigt att ha tid att diskutera de här frågor på ett strukturerat sätt, säger Annette Herrman. Annars orkar man inte.

Värdegrund och omvårdnad


Inger Ekman har under många år arbetat för att sprida personcentrerad vård, med alla människors lika värde som värdegrund. Nu har hon tilldelats Svensk sjuksköterskeförenings Omvårdnads- och värdegrundspris 2019. Här berättar hon om kopplingen mellan värdegrund och Omvårdnad.

Tre vägar till svensk legitimation


I förra numret av Omvårdnadsmagasinet berättade vi om fyra sjuksköterskor som kämpar för att få en svensk legitimation. Här kan du läsa mer om alla tre vägar som står till buds för den som har sin grundutbildning i länder utanför EU/EES.

KRÖNIKA: Sveriges sjuksköterskor har lösningarna


Det börjar bli riktigt tröttsamt att läsa hur arbetsgivarna tror att det blir säker vård även om inte kompetensen finns. Politiker som saknar basala kunskaper om hälso- och sjukvård driver på ”task shifting” som går emot såväl all forskning och den rapport som Socialstyrelsen gav ut förra året: Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten.

Klicka här för att läsa hela krönikan nr 6 / 2019

Omslag nr 6 /2019

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar