Omvårdnadsmagsinet nr 6 / 2017

LEDARE: Sjuksköterskan måste få leda omvårdnaden


För att kunna påvisa ett mätbart resultat av ett utvecklande ledarskap för omvårdnad krävs att sjuksköterskors insatser värderas samt att de har chefens stöd i sitt arbete.

Klicka här för att läsa hela ledaren nr 6 / 2017

FORSKNING: Smärta på akuten


Smärta är den vanligaste orsaken till att människor söker sig till sjukhusens akutmottagningar. Men patienterna är missnöjda med smärtbehandlingen på akuten. Därför borde man lägga mer fokus på smärtlindring, menar Lars Sturesson. I sin avhandling har han studerat akutmottagningens hantering av smärta, både ur ett patient- och ett sjuksköterskeperspektiv.

Uppvärmd sprit mer behaglig vid hudtvätt


Skulle det inte vara mer behagligt för en patient som ska opereras i vaket tillstånd om spriten som huden ska desinficeras med är uppvärmd? Det frågade sig operationssjuksköterskan Camilla Wistrand, och intresset slutade med en doktorsavhandling där hon i detalj undersökte bakterieförekomsten i operationssåret i början och i slutet av operationen och kopplingen till temperaturen på rengöringsspriten.

Livskvalitet efter amputation


Redan tre månader efter en benamputation upplever många att de har förbättrad livskvalitet på flera områden jämfört med en månad före amputationen. Men de psykosociala problemen består hela det första året och det visar att det är viktigt att rådgivning ingår i rehabiliteringsprocessen, säger sjuksköterskan och forskaren Ulla Riis Madsen.

Cancersjukdom påverkar familjens hälsa


Partners till personer med cancer drabbas ofta av ohälsa som depression, stressreaktioner och akut hjärtinfarkt. Det leder till ökade kontakter med sjukvården. Slutenvårdskontakterna ökade till och med mer än öppenvårdskontakterna för den här gruppen. Det här visar hur allvarligt cancer slår mot hela familjen, säger Marie-Louise Möllerberg i sin avhandling.

PORTRÄTT: En rak och tydlig chef


Sedan tre år tillbaka är Maria Nygren chef för verksamhetsområde Thorax och Kärl vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö med cirka 350 medarbetare och nio enhetschefer. Hennes väg hit har kanske inte varit spikrak, egentligen ville hon bli hundförare hos polisen, men hon har tagit ett steg i taget och vidareutbildat sig på vägen. Hon har precis fått Svensk sjuksköterskeförenings ledarskapsstipendium för 2017 för sitt arbete.

REPORTAGE: ”Vi behöver mer kunskap om vad som är god palliativ vård”


God vård vid kronisk sjukdom och under den sista tiden av livet bygger på medkänsla, förmåga att se varje patients behov och kunskap om olika sätt att lindra svåra symtom. Men den bygger också på forskning om hur den palliativa vården bäst kan samverka kring patientens behov och vilket stöd patienter och närstående behöver, oavsett om det gäller ett barn med cancer, en äldre man med KOL eller en medelålders kvinna med hjärtsjukdom.

Vid livets slut


Sjuksköterskan Sophia Bolin knackar på dörren till en av patienterna på Stockholms sjukhem. På andra sidan dörren är tiden på väg att rinna ut och familjen är på väg. Här i den palliativa vården handlar det mycket om symtomlindring och lyhörd omvårdnad. För Sophia och hennes kollegor handlar det också om mod och mognad att möta de frågor och känslor som dyker upp.

ICNP – ett språk för omvårdnad


Hur har du det med omvårdnadens diagnoser när du ska sammanfatta hur dina patienter mår? Finns det utrymme i journalen att kryssa i diagnoser, vilka åtgärder du sätter in och hur målen för patienten ser ut? Det handlar om konsten att beskriva omvårdnad i meningsfulla termer och ICNP är den terminologi som klarar uppgiften bäst, menar Catrin Björvell, vice ordförande i sektionen för omvårdnadsinformatik.

Fler professioner måste vara med och leda vården


Ledarskapet i vården måste i större utsträckning utgå från patienten. Och det är viktigt att flera professioner är med i sjukshusledningarna. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Det är viktigt att i ledarskapet arbeta utifrån patientens behov av tillgänglighet, delaktighet och information, säger Kajsa Westling, projektledare för rapporten.

KRÖNIKA: Utveckling kräver insatser


Utbildning kräver också insatser, både för dem som studerar och av dem som undervisar. Under hösten har jag vid flera tillfällen haft nöjet att möta studenter på masternivå som examinerats. Tufft, svårt, säger de, men är så belåtna när de lyckats.

Klicka här för att läsa hela krönikan nr 6 / 2017

omslag nr6 2017

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar