Krönika

Låt oss vända bilden

Jag har nyligen varit i Shanghai där jag var inbjuden föreläsare på en konferens på The 6th people hospital. Jag hade möjlighet att göra studiebesök på sjukhuset där vissa delar var 120 år gamla och andra helt nybyggda eller nyrenoverade. Oj, så annorlunda! De sjuksköterskor jag träffade berättade att de under nattpassen (23–07) var ensamma sjuksköterskor med ansvar för 47 patienter varav 16 var nyopererade. De hade möjlighet att väcka en sovande jour men förlitade sig på att anhöriga tog ansvar för omvårdnaden. Det fanns ett rum på avdelningen med 30 fåtöljer som anhöriga kunde vila i.

På operationsavdelningen gick dörrarna upp när någon passerade. Tanken var ju god, att de inte skulle behöva öppna med handtag, men de hade inte tänkt till, att dörrarna gick upp väldigt många gånger i onödan när någon bara passerade. Jag frågade hur stor andel av patienterna som fick infektioner men det var väldigt svävande svar, kanske inte så konstigt. Här hemma i Sverige läser vi nästan dagligen om att patientsäkerheten är hotad på grund av framförallt sjuksköterskebristen. Det är beklämmande, för det utbildas många sjuksköterskor varje år och vi är många sjuksköterskor i Sverige. Men många kollegor arbetar inte som sjuksköterskor eller går ner i arbetstid på grund av att de inte får tillräcklig återhämtningstid, har för stressigt arbete eller att de inte blir lyssnade på. När sjuksköterskor dessutom skildras så bedrövligt som i såpan ”Syrror” funderar jag på hur dagens ungdomar ska vilja bli sjuksköterskor.

Frågan är hur kan vi hjälpas åt att vända den negativa bilden. Det finns flera goda exempel på enheter där omvårdnadsledare införs 24/7 för att handleda nya kollegor och utveckla omvårdnaden. Flera enheter har påbörjat arbetet med att utifrån Magnetmodellen förändra ledarskapet till att fokusera på omvårdnad och stärka professionen.

Svensk sjuksköterskeförening arbetar också på många olika sätt för att stärka professionen. Vi har haft flera stora konferenser under året: Nordic conference, VFU-konferensen och Sjuksköterskedagarna. På dessa konferenser känns det mycket positivt med en härlig stämning och många kreativa möten, något vi behöver ta med oss hem i vardagen. Föreningen har nyligen gett ut Sjuksköterskans profession – grunden för din legitimation. Det är en publikation som ringar in vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär: vad professionen betyder för dig som enskild sjuksköterska, för patienter och närstående och även för omvårdnadens kvalitet.

Svenska sjuksköterskor har gott rykte men vi är inte så bra (kanske typiskt svenskt?) på att berätta hur duktiga vi är. På VFU-konferensen pratade Karin Persson om detta. Lyd hennes råd. Klappa er själva på axeln och säg att ni är duktiga och klappa gärna era kollegor på axeln också, vi behöver alla uppmuntran. Kanske kan det bli ditt nyårslöfte.

Ha en härlig adventstid, jul och nyår!


Om artikeln
Av Ami Hommel
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 6/16, sid 45

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar