Omvårdnadsmagasinet nr 6 / 2016

LEDARE

Låt inte landstingen ta över specialistutbildningarna!

Landstingets förslag att ta över specialistsjuksköterskeutbildningen visar att bristen på nationell planering äventyrar patientsäkerheten, ökar risken för en ojämlik vård och leder till stora regionala skillnader.

Klicka här för att läsa ledare nr 6 / 2016

FORSKNING

Egenvård kräver trygg rådgivning

Att ge råd om egenvård är en vårdform i sig. Det menar Silje Gustafsson som har skrivit en doktorsavhandling i ämnet. – Det är viktigt att möta människors behov vid egenvård. Precis som hälsa är mer än frånvaro av sjukdom är egenvård mer än frånvaro av medicinsk vård, säger hon.

Bättre livskvalitet trots långvarig smärta

Långvarig smärta gör så att livet krymper, konstaterar Andrea Hållstam. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska på smärtklinik och i sin forskning visar hon hur livskvaliteten försämras för de personer som lever med kronisk smärta. Men det finns hopp. Många patienter kan få ett bättre liv, både de som får en konventionell farmakologisk behandling och de som genomgår en mer omfattande rehabilitering.

Allt en ambulanssjuksköterska behöver veta

Ambulanssjuksköterskans arbete är självständigt, utmanande och oförutsägbart. Men ger utbildningen tillräckligt med förkunskaper för att kunna göra ett bra jobb? – När jag studerade kursplanerna upptäckte jag att stort fokus läggs på medicinska kunskaper. Det är förvånande med tanke på att sjuksköterskans profession handlar om omvårdnad. Det säger forskaren och ambulanssjuksköterskan Helena Sjölin.

Nya lösningar på vardagsetiska problem

Sjuksköterskor känner sig osäkra, ensamma och övergivna i etiskt svåra situationer. Men när de kan kommunicera med berörda arbetskamrater ur alla personalkategorier, hittar de tillsammans nya kreativa lösningar och känner sig mer tillfredsställda med sitt uppdrag. Det konstaterar Catarina Fischer Grönlund som har skrivit en avhandling om organiserat etiskt stöd i klinisk verksamhet.

PORTRÄTT

Banbrytande familjeperspektiv

Maria Liljeroos är årets mottagare av Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium. Hon får priset för sin forskning om hur man kan förbättra vård och omsorg för patienter med hjärtsvikt och deras närstående. I motiveringen till priset hyllas hon för ett banbrytande familjeperspektiv.

REPORTAGE

Finalist i Forskar Grand Prix

Kan du berätta om din forskning eller ditt projekt på fyra minuter? Det kan numera Hanna Tuvesson, omvårdnadsforskare i Karlskrona. Hon ville utmana sig själv och sin förmåga att lyfta fram sitt forskningsresultat, så att alla förstår och blir engagerade. Nu har hon gått till final i Forskar Grand Prix 2016.

Sjuksköterskedagarna 2016

Sjuksköterskedagarna 2016 blev en mötesplats för nya steg i utvecklingen av omvårdnaden – över gränser och mot en vård som sätter patienterna i centrum. Cirkus Cirkör fick bilda avstamp med nummer från sin senaste föreställning Limit, följt av många goda exempel på sjuksköterskor som vågar ta ut svängarna och ta ansvar för att utveckla vårdens kvalitet.

Nå ut med ditt budskap

Forskare har ett stort ansvar för att själva berätta om sina resultat, men hur gör man för att få fram sitt budskap så att andra verkligen orkar lyssna? Hur trollbinder man sina åhörare på kort tid, så att både resultat, metoder och användbarhet kommer fram? Det är kunskap som du har nytta av även när du ska presentera ett projekt eller få med dig kollegorna i en satsning.

Avancerad simulering

Sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Borås satsar hårt på simulering i undervisningen både i den pedagogiska processen och i examinationerna.

KRÖNIKA

Låt oss vända bilden

Klappa er själva på axeln och säg att ni är duktiga och klappa gärna era kollegor på axeln också, vi behöver alla uppmuntran. Kanske kan det bli ditt nyårslöfte.

Klicka här för att läsa krönika nr 6 / 2016

omslag nr 6 2016

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar