Krönika

Han sa ”I have a dream”

Ord som vi alla känner igen att den amerikanske medborgarrättsaktivisten Martin Luther King sa i sitt tal 1963 i Washington, när han förklarade sin vision om framtiden, där vita och svarta skulle leva som jämlikar. En dröm som idag de allra flesta av oss anser som en självklarhet.

Martin Luther Kings ord kan idag vändas till ”we have a dream” och då tänker jag på alla människor som ställer sig bakom den stora globala rörelsen som Sveriges Greta Thunberg har lyckats så fantastiskt bra att få igång.

Det är bara drygt ett år sedan Greta satte sig framför riksdagshuset med sin idag välkända skylt ”Skolstrejk för miljön”. Tänk vad hon har åstadkommit, det har blivit en riktig Greta-feber. Första fredagen som hon skolstrejkade när hon kommit till USA var det unga människor i mer än 150 länder och på över 5 000 platser som det var skolstrejk och demonstrationer.

Fridays for future den 27 september var det demonstrationer i 170 länder och minst 6,6 miljoner människor deltog. Bara i Stockholm uppgavs att 60 000 demonstrerat.

Respekt för Greta, säger jag. Hon är en förebild, ibland den enda vuxna i rummet, eller ett barn som beter sig som en världsledare medan andra världsledare beter sig som barn. Som Greta säger – ingen kan stoppa världens unga, de vill ju ha en planet att överleva på och det vill ju även vi som inte längre är unga. Det är dags för politiker att lyssna på vetenskapen och agera utifrån det.

Jag har också en egen dröm: att alla sjuksköterskor sätter ner foten och står upp för sin profession och med stolthet säger: vi gör skillnad!

Omvårdnad är vårt kunskapsområde. Jag har precis deltagit på flera möten med stolta sjuksköterskor. Först nordiskt etikrådsmöte sedan ordföranderådet med ordförandena för sektioner och nätverk och därefter konferens med första linjens chefer.

Vi behöver sjuksköterskor som är stolta, kunniga och inte abdikerar från omvårdnad. Dessa sjuksköterskor ska finnas på alla ledningsnivåer för att kloka beslut ska kunna tas inom svensk hälso- och sjukvård.

Jag läste idag en insändare i Sydsvenska Dagbladet där en stolt sjuksköterska som arbetat i tre månader känner sig sviken av politikerna för att arbetsgivarna inte ger förutsättningar för att sjuksköterskorna ska kunna ge en säker vård.

Det är oerhört bekymmersamt. När jag träffar sjuksköterskor som har någon ledningsfunktion och vi diskuterar omvårdnad säger de ofta att det inte är deras uppdrag att driva och utveckla omvårdnad, det bekymrar mig också. Hur kan en sjuksköterska abdikera från ansvaret för omvårdnad? Med ett utvecklande, det som också benämns som ett transformerande, ledarskap och införande av magnetmodellen kan vi visa politiker och beslutsfattare att det blir bättre för patienterna, men också för personalen. Mindre vårdskador, högre omvårdnadskvalitet, nöjdare patienter och personal som stannar och utvecklar vården blir också en hälsoekonomisk vinst för samhället.

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för en god omvårdnad för alla. Som är trygg, säker och jämlik. Utförd av självständiga, stolta, skickliga och ansvarsfulla sjuksköterskor.

Vi välkomnar alla sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor som medlemmar i föreningen, vi har också möjlighet för dem som är intresserade av våra frågor att bli associerade medlemmar. Tillsammans blir vi starka och kan påverka utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar