Krönika

Studenter är vår framtid

Jag minns mina VFU-placeringar när jag gick min sjuksköterskeutbildning med glädje. När teorin kunde kopplas till patienter föll det på plats. Vissa sjukdomar kopplar jag fortfarande ihop med patienter som jag mötte under mina olika placeringar. Jag njöt av att vara ute i verksamheten och kan fortfarande namnen på mina handledare, som nästan alla kom att bli förebilder för mig.

Jag gick ut sjuksköterskeutbildningen i december 1981 så det är längesedan och det var en helt annan utbildning jämfört med idag, där vi hade fler men kortare VFU-placeringar. Dagens utbildning är annorlunda, såväl teoretiskt som praktiskt. Framför allt upplever jag att studenterna är mycket mer reflekterande än vad vi var. Jag träffar själv i mitt kliniska arbete sjuksköterskestudenter både på grund- och avancerad nivå vilket är stimulerande.

Hälso- och sjukvården såg annorlunda ut när jag som mycket stolt nyutexaminerad sjuksköterska började arbeta. Vi var inte så många i min kurs som fick fast anställning direkt för det var ingen sjuksköterskebrist. Jag som redan var anställd som undersköterska på ortopeden när jag påbörjade min utbildning till sjuksköterska erbjöds tjänst på min gamla arbetsplats. Det var bra på flera vis, jag kunde rutiner och var väl insatt i diagnoser och vilken omvårdnad som varje patient behövde.

Jag blev fort handledare och tog med glädje emot sjuksköterskestudenter och ville verkligen att de skulle bli bemötta som jag blivit av mina handledare. Då fanns inte den nationella VFUkonferensen som samlade handledare från hela landet som vi har idag. Det är en fantastisk konferens som jag ofta liknar med Vasaloppet med tanke på hur fort platserna tar slut.

Det är härligt att möta alla skickliga och entusiastiska handledare som delar med sig av tankar och idéer. Handledarna är så viktiga för studenterna och det är de som är vår framtid. Det vore härligt att se skyltar på alla enheter som tar emot studenter där det står: ”Här på vår avdelning/mottagning är vi så bra att vi får ta emot studenter!” Det skulle ge en bra och tydlig bild för såväl studenter, medarbetare, patienter och anhöriga att verksamheten är stolt över uppdraget.

Det ser annorlunda ut idag än när jag gick min sista termin, sjuksköterskestudenter i termin sex är efterfrågade och kan välja var de vill börja arbeta. Det pratas om sjuksköterskebrist men det är ingen sjuksköterskebrist i Sverige, däremot brist på sjuksköterskor som vill arbeta som sjuksköterskor. Det är bekymmersamt tycker jag. När vi som är sjuksköterskor träffar sjuksköterskestudenter har vi alla ansvar att förmedla vilket fantastiskt yrke de valt att utbilda sig till.

Att studera och examineras som sjuksköterska innebär inte bara att man är anställningsbar, det innebär att man har en kvalificerad användbar utbildning med många olika möjligheter att verka och utvecklas inom sitt yrke. Allt fler arbetsgivare erbjuder nyexaminerade sjuksköterskor ett kliniskt basår som innebär möjlighet till klinisk träning samtidigt med arbetet som sjuksköterska. Att ta väl hand om nya kollegor leder till att de utvecklas i sin profession och blir kloka handledare som tar emot studenter, vår framtid.

Om artikeln
Av Ami Hommel
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5/18 sid 49

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar