Omvårdnadsmagasinet nr 5 / 2017

LEDARE

Undersköterska kan inte bli ett legitimerat yrke

Undersköterskor har en självklar och nödvändig roll i vården av äldre personer, men de kan inte arbeta ensamma. Utbildningen till undersköterska uppfyller inte kraven för legitimation. Undersköterskan behöver i många fall handledning av sjuksköterskan och har inte självständigt ansvar för kvalificerad bedömning, åtgärder och utvärdering.

Klicka här för att läsa ledaren nr 5 / 2017

FORSKNING

Renskötande samer behöver en mer flexibel sjukvård

Hälso- och sjukvården är inte anpassad för renskötande samer. Det påverkar deras hälsa negativt och skadar deras förtroende för vården. Det visar en avhandling av Laila Daerga, sjuksköterska med samisk hälsa som specialitet. Hälso- och sjukvårdspersonalen vet för litet om samernas livssituation, säger hon.

Ta patientmötet på allvar – även om ambulanstransporten inte brådskar

Andreas Rantala arbetar för att föra in en mer personcentrerad vård i ambulanssjukvården. Att det ges mer utrymme för det mellanmänskliga mötet. Då är det viktigt att ta patienters och anhörigas upplevelser på allvar, framförallt gäller det vid uppdrag som inte visar sig vara brådskande.

App kan involvera små barn i vården

Kan utvecklandet av en app vara ett sätt att göra små barn delaktiga i vården? Det enkla svaret är ja. – Vi involverade barnen i utvecklingen av appen IACTA, genom att tala med dem, lyssna på dem och observera kroppsspråk och hur de använde appen. Det säger barnsjuksköterskan och forskaren Anna Stålberg som lagt fram en avhandling om detta vid Mälardalens högskola.

Ny metod att utvärdera personcentrerad vård

Valentina Bala har i sin avhandling utvecklat ett instrument för att mäta graden av personcentrerad vård i mötet mellan patient och sjuksköterska. Tanken är att mätinstrumentet ska användas i det dagliga arbetet på klinikerna, i forskning och i det nationella kvalitetsregistret.

Lära tillsammans i par

Vid Linnéuniversitetet gör sjuksköterskestudenterna sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) som lärande par, vilket innebär att de tidigt tar ett större gemensamt ansvar för patienter, samtidigt som handledaren håller sig mer i bakgrunden. För att lärande i par ska fungera optimalt behöver studenterna vårda patienterna utifrån ett helhetsperspektiv, säger Hanna Holst som lagt fram en avhandling där hon studerat metoden.

PORTRÄTT

”Det behövs en gnutta vansinne för att vara pionjär”

Ann-Christin Croon på Karolinska sjukhuset Huddinge var Sveriges första transplantationskoordinator. Hon har varit med och byggt upp den effektiva och många gånger etiskt svåra processen, från den som donerar ett organ till att en svårt sjuk person får ett fortsatt liv. Hon har följt med läkarna ut för att operera ut organen och ibland även varit den som har deltagit i själva transplantationen. Viktigast, betonar hon, är ett värdigt bemötande av donatorernas anhöriga.

REPORTAGE

Sjuksköterskor avgör själva om de vill delegera läkemedelshanteringen

Vid årsskiftet träder nya regler i kraft om vem som ska ha rätt att ordinera, hantera och ge läkemedel och vem som ska kunna delegera hanteringen till någon annan. De nya reglerna stramar upp hanteringen och gör den säkrare, säger Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen.

Stark kritik mot reglerna om delegering

Många sjuksköterskor och deras organisationer är starkt kritiska mot Socialstyrelsens nya regler om delegering av läkemedelshanteringen. De säger att de höjer säkerhetskraven för delegering, men sänker samtidigt kraven på vem som ska få administrera läkemedel, säger Monica Bergqvist, expert på läkemedelshantering.

Sjuksköterska i kriminalvården

Att arbeta som sjuksköterska på fängelse innebär att arbeta med hela människan. Både det somatiska och det psykiska. Och det är inte så dramatiskt som man kanske kan tro. De intagna på Skogomeanstalten är drogfria och har regelbundna rutiner. Fjärran från de kaotiska liv som många av dem lever utanför anstalten och de svåra sexualbrott som de ofta är dömda för.

På praktik i Uganda

Sedan förra hösten kan sjuksköterskestudenterna på Högskolan Dalarna göra sin verksamhetsförlagda utbildning i Uganda. Madelene Sundberg är en av dem som tagit chansen och erfarenheterna från vårens praktik är goda.

Omvårdnadskafé för att nå ut med forskningsresultat

Tina Westberg har alltid haft ett stort sug efter nya forskningsresultat i sitt arbete som ansvarig sjuksköterska inom arytmivården i Visby. Och många med henne. Därför är hon glad över det initiativ som vårdutvecklaren Ann-Christin Karlsson har tagit. En gång i månaden hålls ett vårdvetenskapligt kafé där anställda kan höra forskare och sjuksköterskor berätta om viktiga nyheter som kan göra vården säkrare och bättre.

KRÖNIKA

Hm, hur tänkte han nu?

Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg på SKL, skriver att färre drabbas av vårdskador. Fantastiskt tycker de flesta som läser texten, men jag tror många som arbetar kliniskt är undrande. Det är inte många veckor som det inte har gått att läsa i någon form av media att sjuksköterskor och barnmorskor påtalar att patientsäkerheten är hotad.

Klicka här för att läsa krönikan nr 5 / 2017

omslag nr 5 2017

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar