Ledare

Vi arbetar för professionen

Vi får ibland frågan varför det finns två organisationer för sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor – Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet. Svaret är att vi gör olika saker. Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professions-organisation, Vårdförbundet är den fackliga organisationen.

Det är en styrka att sjuksköterskorna både har en organisation för professionen och en facklig organisation. Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har olika uppdrag, men självklart samarbetar vi när vi har gemensamma ståndpunkter både internationellt och nationellt.

Att vi sjuksköterskor tillhör en profession innebär bland annat att samhället har gett oss ett stort förtroende genom att endast legitimerade sjuksköterskor får utöva yrket. Vi har också ett eget kunskapsområde – omvårdnad – som omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet.

Vår yrkesroll är självständig och varje sjuksköterska har ett etiskt ansvar för sitt bemötande, sina bedömningar och sina beslut. Under hela yrkeslivet har varje sjuksköterska ett ansvar att följa forskning, arbeta kunskapsbaserat och följa den etiska koden.

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för professionen med att leda, utveckla och föra fram kunskapsområdet omvårdnad. Vi företräder inte enskilda sjuksköterskor gentemot arbetsgivare utan vi arbetar för professionens gemensamma kunskapsområde omvårdnad, där föreningens kärnvärden forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg tydligt länkar till de kriterier som definierar en profession. Som opinionsbildare arbetar föreningen för en kunskapsbaserad omvårdnad på lika villkor och för att sjuksköterskor ska ha förutsättningar till utveckling i sin profession.

Föreningen är fackligt och partipolitisk obunden. Alla sjuksköterskor – studenter, kliniskt arbetande sjuksköterskor, chefer, ledare, lärare, forskare eller pensionärer – kan oavsett facklig tillhörighet vara medlem.

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till att stärka professionen och påverka vårdens utveckling. Medlemskapet i föreningen ger dig också möjlighet till kompetensutveckling genom att du kan delta i konferenser och seminarier och att du får tillgång till kunskapssammanställningar och aktuell forskning. Via hemsidan www.swenurse.se kan du hålla dig uppdaterad om professionens och omvårdnadens utveckling. Och inte minst kan du här i Omvårdnadsmagasinet läsa om den allra senaste forskningen och annan kunskap som du kan ha direkt nytta av i ditt arbete och dina studier. Föreningen skapar också inspirerande mötesplatser där sjuksköterskor, lärare, forskare och studenter kan dela erfarenheter och utveckla professionen.

Svensk sjuksköterskeförening är en ideell förening. Vi får inga statsbidrag, och lever enbart på medlemsintäkter. Idag är vi cirka 70 000 medlemmar vilket ger en hög trovärdighet och en stor möjlighet att nå majoriteten av Sveriges sjuksköterskor.

Men vi kan bli fler så berätta gärna om föreningen för dina kollegor eller andra studenter. Medlemsavgiften för yrkesverksamma är en kaffe latte i månaden (28 kronor), studenter betalar bara 100 kronor för hela studietiden.


Om artikeln
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5, 2015, sid 5

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar