Krönika

Bilder säger ofta mer än ord

Jag minns när jag gick i grundskolan och vi på historielektionerna fick se de fasansfulla bilderna från andra världskrigets koncentrationsläger. Bilder som gav så starkt intryck att jag senare i livet som mamma kände att det var viktigt att visa några av de platserna för mina tre barn. Så att de också skulle få en bild av den orättvisa som skedde på grund av etnicitet. Att berätta och läsa om det är en sak, men man får en helt annan bild då man med egna ögon får se och uppleva det som inträffat.

Det var en stark känsla att vandra på de olika stränderna där landstigningen var. När man tittade ut över havet och upp på branterna var det svårt att förstå att det faktiskt var några som klarade sig. Vi åkte runt på kyrkogårdar och museum och på en plats träffade vi två veteraner, Tom och Gerry. De var barndomskamrater och hade varit fallskärmshoppare under kriget.

När fotot på lille Alan Kurdis döda kropp som spolats iland på en strand i Turkiet spreds i medierna var det som hela Europa, och ja faktiskt alla världens ledare vaknade.

Det känns som det blev starten på ett enormt stort engagemang för flyktingfrågan där både privatpersoner och företag i Sverige deltar. Personligen blev jag väldigt tagen när ett företag avstod från en konferensresa till Italien som skulle kostat 400 000 kronor och istället valde att skänkta pengarna till en större hjälporganisation.

Idag samlas det in pengar runt om i Sverige, många volontärer hjälper till på plats när flyktingarna anländer. Jag är stolt över att styrelsen i september beslöt att skänka en krona per medlem till Röda Korsets hjälp för människor på flykt. De 70 000 kronorna går till akut nödhjälp, tak över huvudet och sjukvård.

Vi måste alla vara medvetna om att det gäller att alla hjälps åt och att vi orkar hålla i, för det kommer att behövas hjälp framöver också. Svensk sjuksköterskeförening svarade med vändande post ja till att ställa upp på Svenska Läkaresällskapets upprop om faddersystem för nyanlända kollegor. Vi vet inte hur det kommer att se ut men det är viktigt att vi sjuksköterskor tillsammans bidrar till människors rätt till hälsa och värnar mänskliga rättigheter. Detta gäller särskilt medmänniskor som befinner sig i nödsituationer.

Vår etiska kod säger att vi som är sjuksköterskor har ett ansvar för att initiera och främja insatser som tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet sårbara befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov. Den etiska koden säger också att vi som är sjuksköterskor ska visa professionella värden som medkänsla, trovärdighet och integritet, samt verka för jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelningen av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård- och omsorgstjänster. Tillsammans kan vi göra skillnad för människor på flykt!


Om artikeln
Av Ami Hommel
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 5, 2015, sid 43

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar