Omvårdnadsmagasinet nr 5 / 2015

LEDARE

Vi arbetar för professionen

Vi får ibland frågan varför det finns två organisationer för sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor – Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet. Svaret är att vi gör olika saker. Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professions-organisation, Vårdförbundet är den fackliga organisationen.

Klicka här för att läsa ledare nr 5 / 2015

FORSKNING

Traumateam – övning i kommunikation räddar liv

En trygg och bra kommunikation är nödvändig för att ett traumateam ska fungera effektivt och rädda liv. Därför borde det vara en självklarhet att traumateam får träna kommunikationen återkommande i teamövningar. Det menar sjuksköterskan Maria Härgestam som i sin avhandling har studerat kommunikation och ledarskap i traumateam på en akutenhet.

Verktyg för psykosocialt stöd vid hjärtsvikt

Patienter med hjärtsvikt har sämre hälsorelaterad livskvalitet än andra, drabbas oftare av depression och ångest och blir många gånger socialt isolerade. Det ökar dödligheten, men de får inte alltid det stöd som de behöver för att förbättra sitt välbefinnande. Catarina Nahlén Bose utvärderar i sin avhandling ett systematiskt sätt att ge dessa patienter psykosocialt stöd för att bättre kunna leva med sin sjukdom.

Nytt samtalsverktyg inom psykiatrin

Psykiatrin behöver förnyelse. Men det kan vara svårt att implementera nya metoder. Det visar Catrin Alverbratt i sin avhandling där hon följt försöken att introducera ett nytt samtalsverktyg för omvårdnadspersonal.

Äldre remitteras i onödan till akuten

Ungefär var sjätte äldre person remitteras från ett äldreboende till akutmottagningen i onödan. – Med fungerande medicinsk vårdplanering och välutbildad personal på äldreboenden minskar antalet äldre som remitteras till akuten. Det säger sjuksköterskan och medicine doktor Marie Kirsebom som nyligen disputerade med en avhandling i ämnet.

Bjud in studenten i yrkesgemenskapen

På en akutvårdsavdelning finns stora möjligheter till professionellt lärande och många studenter tycker att det är en värdefull och stimulerande del av utbildningen. Men för att lärandet ska fungera måste studenten bjudas in i och delta i yrkesgemenskapen, visar Ann Hägg-Martinell i sin avhandling.

Vårdande beröring i akutvården

Med små medel kan vi göra skillnad för patienterna – och för oss själva. Det är sjuksköterskan Fanny Airosas slutsats, efter sin avhandling om patienters och personals upplevelse av vårdande beröring i akutsjukvården.

PORTRÄTT

Hon forskar med hjärtat

Pernilla Lagergren är professor i kirurgisk vårdvetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon forskar med hjärtat och brinner för att underlätta livet för patienter med matstrupscancer. Och hon gör det framgångsrikt. Nyligen har hon belönats med Anders Jahres medicinska pris, som för första gången går till omvårdnadsforskning.

REPORTAGE

Knepigt vårda kollega

Det är komplicerat att vårda en kollega, konstaterar forskaren Mia Svantesson Sandberg i en ny vetenskaplig studie, där hon har intervjuat sjukvårdspersonal i flera professioner. – Situationen kan skapa stress som gör att man frångår rutiner, missar självklara diagnoser och att ge information. I förlängningen finns en risk för att kollegorna blir både oprofessionellt och kränkande bemötta när de är patienter.

Kvalitetsregister – en guldgruva för studenter

Sjuksköterskor som går sin specialistutbildning får chans att skriva uppsatser som bygger på data i landets nationella kvalitetsregister. – Det gör att uppsatserna i sig kan vara ett förbättringsarbete, säger Ami Hommel, som leder satsningen. Man kan använda data från registren för att utveckla verksamheten där man arbetar. Inför tredje omgången nu i höst är intresset att delta stort.

Studentledd mottagning lyfter primärvården

En egen mottagning där studenterna under sin praktik själva tar emot, bedömer och behandlar patienterna. Det är i dag verklighet på några få vårdcentraler runtom i landet. Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral är en av dem och studenterna älskar sin placering.

Magisteruppsats visar effektiv vård vid trycksår

Personal som använder kvalitetsregistret Senior Alert ger bättre vård vid trycksår. Och mest effektiv är omvårdnad som bygger på tre eller fler insatser – oavsett vilka insatserna är. Det är några av slutsatserna i en ny magisteruppsats. Studien bygger på analys av registerdata i Senior Alert och är resultatet av ett nära samarbete mellan de nationella kvalitetsregistren, sjuksköterskeutbildningarna och Svensk sjuksköterskeförening.

KRÖNIKA

Bilder säger ofta mer än ord

Den etiska koden säger också att vi som är sjuksköterskor ska visa professionella värden som medkänsla, trovärdighet och integritet, samt verka för jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelningen av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård- och omsorgstjänster. Tillsammans kan vi göra skillnad för människor på flykt!

Klicka här för att läsa hela krönika nr 5 /2015

omslag nr 5 2015

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar