Omvårdnadsmagasinet
nr 4-5/2022

Ledare

Fler VFU-platser förutsätter ökade resurser för lärande

Det råder brist på sjuksköterskor och från flera håll kommer nu förslag om att åtgärda problemet genom att öka både antal utbildningsplatser och antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ett bra förslag, men det behövs långsiktiga åtgärder så att fler sjuksköterskor väljer att stanna i yrket och kan ta emot och handleda studenterna. Det behövs även satsningar på så kallade förenade anställningar för lärare och forskare för att klara av utbyggnadskraven i sjuksköterskeutbildningen.

Fler VFU-platser förutsätter ökade resurser för lärande

Forskning

”Öppenhet i patientmötet utvecklar det egna jaget”

Att som sjuksköterska vårda en patient inom rättspsykiatrin kan vara utmanande. Men genom att vara öppen och aktivt reflekterande i mötet finns det mycket att vinna. Lars Hammarström har gått på djupet med patientmöten inom rättspsykiatrin.

– Vid omvårdnad av personer som begått brott, finns en spänning mellan samhällsskydd och omsorg som sjuksköterskan måste hantera. Det gör att den etiska dimensionen av omvårdnaden ställs på sin spets. Till att börja med är patienten inte där frivilligt, säger han.

Palliativ vård på äldreboenden kan bli bättre

En tredjedel av alla äldre som flyttar in på ett särskilt boende dör inom tre månader. Det är därför viktigt att personalen har ett palliativt förhållningssätt tidigt i vårdprocessen.

– Det viktigaste resultatet i min avhandling är att personalen på särskilda boenden har en bristande medvetenhet när det gäller tidiga tecken som föregår döendet, säger Helene Åvik Persson.

Hennes fokusgruppsintervjuer med vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och enhetschefer, visar att personalen ser döendet som en händelse och inte som en process. Det sena skedet av döendet däremot, med andningsuppehåll och cirkulationssvikt, kan personalen som ett rinnande vatten.

Porträtt

Spelar på olika strängar

När Emmy Lindström blev mamma insåg hon att hon inte längre vill ägna sig åt musiken på heltid. I dag är hon en efterfrågad tonsättare – och sjuksköterska.

Musiken hade alltid varit överordnad i Emmy Lindströms liv. Men när hon satt med en liten bebis i famnen insåg hon att hon var tvungen att hoppa av sin utbildning i komposition på Kungliga Musikhögskolan. I stället skulle hon plugga till sjuksköterska.

– När man får ett barn måste man vara sann mot sig själv: man kan inte hålla på med något man inte trivs med. Det blev uppenbart för mig. Jag tror att jag tidigare hade förtryckt tankar om förändring, men när man får barn och möter urkraften i sig själv så är det en röst som kommer till tals, säger hon.

Tema

Tema: Ledarskap och teamarbete

Att vara specialiserad sjuksköterska innebär förväntningar om att leda omvårdnad. Men mandatet kan vara både otydligt och ifrågasättas av kollegor.

– En specialistutbildad sjuksköterska driver arbetet utifrån kunskap och vad forskningen visar. Men för den som saknar ideologisk förankring och kritiskt tänkande kan det vara skrämmande. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att hälso- och sjukvården har präglats av ett bildningsförakt när det gäller omvårdnad, säger Anna Forsberg, kliniskt aktiv professor i vårdvetenskap som nyligen kom ut med boken Avancerad omvårdnad på akademisk grund.

Magnetmodellen har rönt stora framgångar i USA och sjuksköterskor står i kö för att få jobba på de amerikanska sjukhus som arbetar utifrån modellen. Det handlar om strukturella förändringar som resulterat i en organisation som utgår från den kunskap som finns om det goda vårdandet, där sjuksköterskan får vara omvårdnadsansvarig för sina patienter och arbeta i trygga vårdrelationer.

En stor studie – Magnet4Europe heter – ska anpassa och testa hur väl Magnetmodellen fungerar på europeiska sjukhus. I Sverige är Länssjukhuset i Kalmar, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Skånes universitetssjukhus och Södertälje sjukhus med i projektet. Lars E Eriksson som är sjuksköterska och professor i omvårdnad leder studien i Sverige.

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar