Omvårdnadsmagasinet nr 4 / 2021

Ledare

Ny omvårdnadskunskap bidrar till hälsa

Patient och närstående har rätt att förvänta sig omvårdnad av hög kvalitet, omvårdnad som innebär att patienten får vård utifrån sin upplevelse, sina behov och förutsättningar. En viktig och bidragande del till tillfrisknande och bibehållen hälsa för personer som drabbas av olika hälsoproblem är att omvårdnad planeras och genomförs på personnivå och i partnerskap med patienten. Det är väl känt att utebliven omvårdnad kan leda till ökad risk för vårdrelaterade infektioner, fallskador, trycksår eller undernäring.

Ny omvårdnadskunskap bidrar till bättre hälsa

Forskning

Psykisk ohälsa vanligt i klimakteriet

Klimakteriet förknippas ofta med vallningar och svettningar. Men det är humörförändringar, nedstämdhet och sömnproblem som påverkar livskvaliteten mest, konstaterar distriktssjuksköterskan Lena Rindner i en färsk avhandling.

Valmöjligheter viktiga på vård- och omsorgsboenden

Ett personcentrerat arbetssätt med alternativ och valmöjligheter i vardagen är viktigt för att äldre på vård- och omsorgsboenden ska känna trivsel, visar Rebecca Baxter i en ny avhandling.

Unga kämpar i ensamhet med frågor om livet

Unga vuxna som söker vård för oro upplever ofta att de inte får rätt stöd, visar distriktssjuksköterskan Maria Lundvall i sin avhandling.

Delaktighet viktigt för återhämtning efter höftledsoperation

Delaktighet i vården är viktigt för lyckad återhämtning efter höftledsoperation hos äldre, enligt Cecilia Segevalls avhandling.

Porträtt

Oili Dahl: ”Jag vill vara med och påverka för en bättre vård”

Möt Svensk sjuksköterskeförenings nya ordförande. I spåren av pandemin vill hon prioritera påverkansarbete för att stärka omvårdnadens roll inom hälso- och sjukvården.

Tema

Tema: Omvårdnad – en mosaik med många nyanser

Omvårdnad är ett vitt begrepp som spänner över många olika aktiviteter och sammanhang. I detta nummer av Omvårdnadsmagasinet resonerar några omvårdnadsforskare och sjuksköterskor inom olika specialiteter kring vad omvårdnad är för dem.

Krönika

Vår gemensamma kunskap är guld

”De uppskjutna vårdbehoven är en allvarlig utmaning, samtidigt som fortbildningen och kompetensutveckling är reellt eftersatt”, skriver föreningens nyvalde ordförande Oili Dahl i sin krönika.

Vår gemensamma kunskap är guld

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar