Forskning

Vårdmiljö designad för omvårdnad

– Vårdmiljön inom intensivvården behöver upp på agendan. Med ganska små medel kan man skapa en miljö där personalen och närstående mår bättre. Och troligtvis även patienterna. Det visar sjuksköterskan Fredrika Sundberg i sin avhandling.

Fredrika Sundberg är intensivvårdssjuksköterska och forskare vid Högskolan i Borås. Hennes avhandling visar att om vårdrummet designas med ljus, ljud, färg och textilier enligt den senaste forskningen blir det en helt annan atmosfär.

Alla aspekterna är viktiga, men kanske särskilt ljudet på en intensivvårdsavdelning, menar hon. Med ljuddämpande material i rummet blir volymen från den högteknologiska utrustningen lägre, vilket underlättar kommunikation mellan kollegor, närstående och patienter.

I dessa tider med covid-19 när intensivvårdspersonal måste arbeta i full skyddsutrustning kan en förbättrad ljudmiljö underlätta kommunikationen. När det är tystare är det också lättare att koncentrera sig.

Även ljuset var viktigt. De intervjuade beskrev att det cykliska ljuset stimulerade dem och gjorde dem mer alerta. Tack vare det kunde de lättare fokusera på sina patienter och de vårdande uppdragen under dagen. En intensivsjuksköterska berättade: ”Annars (i ett traditionellt intensivvårdsrum) går du in i trötthet när du går in i ett mörkt rum, ”ljuset” inbjuder dig att vara alert hela tiden liksom.”

Om artikeln

Av Pia Vingros

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/20 sid 36–33

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar