Forskning

Träning minskar trötthet vid cancerbehandling

Den som går igenom en cancerbehandling kan börja träna tidigt och det bidrar till att minska tröttheten. Det är inte farligt att träna, men patienter behöver få information och stöd för att kunna träna. Det visar sjuksköterskan och forskaren Anna Henriksson i sin avhandling. – Forskningsresultaten visar att patienten kan välja den träningsintensitet som passar bäst för att minska tröttheten.

De patienter som ingick i träningsstudien fick träna på olika nivåer. Forskargruppen upptäckte att det inte var någon större skillnad mellan dem som tränade lågintensivt och dem som tränade högintensivt. Skillnaden var så liten att det inte påverkar patienten, säger Anna Henriksson. Träningsintensiteten har inte så stor betydelse. Det viktiga är att man rör på sig.

Hon kunde också se att de olika grupperna hade ungefär samma livskvalitet och att de klarade av behandlingen på ungefär samma sätt.

– De här individerna fick mycket stöd av fysioterapeuter och gymcoacher och de fick träna i grupp tillsammans, vilket också blev en form av stöd. I två av grupperna fick deltagarna extra stöd, men det gjorde ingen skillnad, vilket visar att stödet som programmet erbjöd är tillräckligt.

På vissa sjukhus finns det tillgång till fysioterapeuter och träningsgrupper, men på många ställen saknas det – och då blir det extra viktigt att sjuksköterskan berättar att det är viktigt och ofarligt att träna, och stöttar patienterna i det.

Om artikeln

Av Charlotte Cronquist

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/20 sid 26–28

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar