Forskning

Stöd vid Parkinsons sjukdom

Den Nationella Parkinsonskolan hjälper personer som har Parkinsons sjukdom och deras närstående att bättre hantera sjukdomens påverkan på vardagslivet. Det visar Carina Hellqvists doktorsavhandling. – De som har gått skolan skattar sin hälsostatus högre än de som inte har gått den, både när det gäller sjukdomen och rent generellt. De har också lärt sig att söka kunskap och kommunicera sina självobservationer till vårdpersonalen, säger hon.

2015 påbörjade hon sin doktorsavhandling om sjukdomen. Syftet var att få kunskap och förståelse för erfarenheter av egenvård från personer med Parkinson och de närstående.

De övergripande resultaten i avhandlingen visar på en förändrad verklighet för de personer som drabbas av Parkinsons sjukdom. När de får diagnosen går de igenom stadier av förnekelse, ilska, sorg och hopplöshet. De är oroliga för att de ska bli tvungna att ge upp aktiviteter och känner det som att sjukdomen tar över deras liv. Nya symptom orsakar nya kriser och ger upphov till känslor av att inte ha kontroll.

– Sjukdomen ger dem en helt ny identitet och förändrad självbild. De blir också med tiden ofta mer känsliga för stress och mindre flexibla. De har både bra och dåliga erfarenheter av att vara öppna med omgivningen och berätta om sin sjukdom. Många uttrycker dock att det hade kunnat vara värre, det finns ändå bra mediciner som gör att det går att leva med sjukdomen under lång tid, säger Carina Hellqvist.

Om artikeln

Av Ann-Katrin Öhman

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/20 sid 18–21

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar