Reportage

Omvårdnadens roll vid rehabiliteringen efter covid-19

Många patienter har vårdats oväntat länge på IVA för covid-19 och har svårt att ta sig tillbaka till en vardag på egen hand. För en hel del väntar lång rehabilitering, en process som till stora delar bygger på omvårdnad. I Stockholm är det sjuksköterskorna på sektionen för hjärnskaderehabilitering vid Danderyds sjukhus som är med och bildar navet i regionens arbete.

En av dessa sjuksköterskor är Jenny Karlström, som har arbetat på rehabiliteringsavdelning 80 sedan hon blev färdig sjuksköterska för ett år sedan.

– Många av våra patienter som behöver rehabilitering efter covid-19 är extremt trötta, säger hon. I början när de kommer hit kan en dags aktivitet vara att ta en dusch. Varje litet steg i processen kräver stora insatser och tar lång tid. Samtidigt behöver de hjälp med grundläggande omvårdnad. Ofta är patienterna i dåligt skick med fula trycksår som behöver behandlas efter att de har legat i respirator. Vi jobbar också mycket med nutrition. De kanske inte har ätit själva på länge och har dålig aptit och svårigheter att svälja. I början kanske vi får ge näring via sond eller näringsdropp. Det gäller också att få igång magen och inte minst hjälpa patienten att hålla syresättningen av blodet.

Sjuksköterskan blir sedan navet för rehabiliteringen. Det kallas tränande eller rehabiliterande omvårdnad, eftersom sjuksköterskans uppgift är att leda det konkreta arbetet nära patienten hela dagen, där undersköterskorna naturligtvis också utför uppdrag under ledning av sjuksköterskan.

Om artikeln

Av Sara Bergqvist Månsson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/20 sid 30–31

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar