Reportage

Kartläggning av hot och våld på vårdavdelningar

Hot och våld mot sjukvårdspersonal förekommer inte bara på akutmottagningar och inom psykiatrin. Även på sjukhusens vårdavdelningar kan hot och våld vara en del av vardagen, något som kan få negativa konsekvenser för både patienter och personal. Jenny Jakobsson leder nu ett forskningsprojekt för att kartlägga problemen.

Jenny Jakobsson och hennes forskargrupp har redan hunnit genomföra en första studie, som nyligen är publicerad. Där har hon intervjuat läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på kirurgiska vårdavdelningar om det hot och våld de möter i sitt arbete. De har också berättat om hur de påverkas, både som privatpersoner och i sin yrkesroll.

Hon berättar att denna studie är den första av fyra i ett större forskningsprojekt med namnet ”Hot och våld mot hälso- och sjukvårdspersonal: HOPE-studien”, som kommer att pågå fram till och med år 2023. Nu intervjuas chefer och i en senare del planeras enkätstudier med sjuksköterskor och undersköterskor.

– Vi vill gå ut nationellt för att kartlägga hur det ser ut både i storstadsregioner och i mindre städer, förklarar Jenny Jakobsson, och vi hoppas kunna lyfta upp problemen. Vi tänker oss också att resultatet ska vara överförbart till andra vårdavdelningar än de kirurgiska.

Om artikeln

Av Margareta Andersson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/20 sid 14–16

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar