Porträtt

Hon vill förbättra livet för äldre med inkontinens

Efter arbete inom akutsjukvård och primärvård hamnade sjuksköterskan Elvy Johansson till slut inom hemsjukvården. Det blev ett uppvaknande. Många patienter led av urininkontinens, men väldigt få genomgick en utredning för att få veta varför. Det vill Elvy Johansson ändra på med sitt masterarbete ”Skall jag stanna eller gå?” som handlar om äldre personers liv med inkontinens.

Elvy Johansson har arbetat som sjuksköterska i närapå fyrtio år. Under de senaste 15 åren har hon dessutom studerat konstant vid sidan av heltidsarbetet. Vid 59 års ålder påbörjade hon sin masterutbildning vid Göteborgs universitet. Inte för att hon drömmer om en akademisk karriär, ”det är jag för gammal för”, utan för att hon har uppmärksammat brister inom vården av äldre med inkontinensbesvär som hon vill bidra till att förbättra.

När hon började jobba inom hemsjukvården upptäckte hon att äldre personer med urinläckage sällan eller aldrig blir utredda för orsaken till läckaget. De förskrivs inkontinensskydd som enda åtgärd. Det är också vanligt att de här patienterna får skydd av fel storlek och tjocklek, vilket kan leda till läckage och obehag.

– Kunskapen om behandling av inkontinens är rent generellt låg bland sjuksköterskor, trots att det är ett tillstånd som verkligen kan försämra livskvaliteten hos de drabbade. Det ingår inte i sjuksköterskornas grundutbildning att göra en inkontinensutredning och ordinera rätt sorts skydd, säger Elvy Johansson.

Om artikeln

Av Janna Li Holmberg

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/20 sid 6–8

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar