Forskning

Forskarna måste bli tydligare och visa hur resultaten kan användas kliniskt

För att ge bästa möjliga vård till patienter behöver sjuksköterskor ta del av forskning, lyssna på patienterna och använda sin egen kliniska kompetens. Men det finns mycket som hindrar att sjuksköterskor tar del av forskningsrapporter, visar Malin Karlberg Traav i sin avhandling. Till det hör en gammeldags organisation, tidsbrist och brister i själva forskningen.

När hon undersökte hur ofta forskarna berättar hur de föreslår att deras resultat ska användas kliniskt, visade det sig att bara 20 procent av forskningsartiklarna visade hur det kan göras, säger sjuksköterskan och forskaren Malin Karlberg Traav.

Hon lade fram sin avhandling ”Evidence-based nursing – reflections from different perspectives” vid Örebro universitet i början av sommaren. För henne är sjuksköterskeyrket inget kall, det är en profession, betonar hon. Och samhällsviktiga professioner som sjuksköterskor behöver arbeta evidensbaserat.

Att arbeta evidensbaserat innebär att sjuksköterskan tar del av forskning, vårdvetenskaplig teori, tar del av patientens perspektiv och tar med sin egen kliniska erfarenhet i arbetet, konstaterar hon. Men hur ser det ut i den kliniska vardagen? Ges sjuksköterskor verkligen möjligheter att arbeta på detta sätt? Finns det tid för reflektion kring forskningsrapporter och förändrade metoder eller rutiner?

Om artikeln

Av Charlotte Cronquist

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 4/20 sid 10–13

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar