Ledare

Vårt arbete ger resultat

Under våren och sommaren har vi genomfört en rad aktiviteter i föreningens kampanj Svensk sjukvård behöver omvårdnad. Syftet är att få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Samtliga riksdags- och landstingsledamöter samt kommunpolitiker med ansvar för vård och omsorg har fått ett personligt exemplar av tidningen Sverige behöver omvårdnad. Tidningen beskriver omvårdnadens betydelse för kvalitet och patientsäkerhet. Föreningen har också varit på en husvagnsturné som har besökt sjukhus från södra till norra Sverige, politikerveckorna i Almedalen och på Järvafältet.

I husvagnen har vi mött både politiker från olika partier och arbetsgivarföreträdare. I dessa samtal har vi konkret beskrivit och svarat på frågor om sjuksköterskans kompetens, behovet av professionell utveckling och varför avdelningar inom slutenvården som saknar sjuksköterskor ska stängas eftersom det är sjuksköterskor som är utbildade för att se patientens behov, planera och genomföra omvårdnadsåtgärder.

Vi har både med konkreta exempel och forskningsresultat visat att när arbetsgivare ersätter sjuksköterskor med annan personal, blir omvårdnaden ofullständig. Detta drabbar patienten, ibland med svåra konsekvenser.

Arbetet har börjat ge resultat. Samtliga riksdagspartier säger idag att de är emot eller mycket tveksamma till avdelningar utan sjuksköterskor. Alla understryker att det är nödvändigt med fler specialistutbildade sjuksköterskor. På frågan om de olika partierna är beredda att agera för att omvårdnadskompetens ska finnas med i högsta ledningarna varierar svaren. Hittills säger Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Vänsterpartiet att de är beredda att arbeta för att omvårdnadskompetens ska finnas i högsta ledningarna.

Vårt arbete för att dessa krav ska förverkligas och för att partierna ska stå fast vid sina löften fortsätter även efter att valen till riksdag, landsting och kommuner är avgjorda för de kommande fyra åren.

Våra frågor angår sjuksköterskor i hela världen. ICN, sjuksköterskornas världsorganisation, där Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet ingår, agerar aktivt för att bemanningen av sjuksköterskor ska vara på en säker nivå. ICN hänvisar till forskning som visar att färre sjuksköterskor i teamet ökar risken för vårdskador och dödlighet. Organisationen kräver bland annat att bemanningen av sjuksköterskor ska utgå ifrån patienternas behov av hälso- och sjukvård samt att legitimerade sjuksköterskor inte ska få ersättas med vårdpersonal med lägre kompetens. ICN uppmanar både sjuksköterskornas organisationer i världen och varje sjuksköterska att agera för dessa krav.

Svensk sjuksköterskeförening fortsätter arbetet. Kampanjen Svensk sjukvård behöver omvårdnad håller på till juni 2019. Nu gäller det att vi sjuksköterskor agerar gemensamt och för fram budskapet. Fakta och argument hittar du på www.omvårdnad.se.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar