LEDARE: Vårt arbete ger resultat


Under våren och sommaren har vi genomfört en rad aktiviteter i föreningens kampanj Svensk sjukvård behöver omvårdnad. Syftet är att få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. Arbetet har börjat ge resultat. Till exempel säger samtliga riksdagspartier idag att de är emot eller mycket tveksamma till avdelningar utan sjuksköterskor och alla understryker att det är nödvändigt med fler specialistutbildade sjuksköterskor.

Klicka här för att läsa hela ledaren nr 4 / 2018

FORSKNING: Tid tillsammans ger hopp om återhämtning


Att bli sedd som en människa bland andra människor. Det är så patienter inom psykiatrisk heldygnsvård kan känna efter att ha deltagit i omvårdnadsinterventionen Tid tillsammans. Gemensamma aktiviteter tillsammans med personalen en timme om dagen kan ge dem hopp om att återhämta sig från sin sjukdom, visar Jenny Molin.

Smärtskalorna inte tillräckligt bra


Små barn kan själva inte berätta hur mycket smärta de känner. Därför finns det smärtskattningsskalor som sjuksköterskor ska använda. Men många väljer att istället göra en egen bedömning. En av orsakerna är att smärtskalorna inte är tillräckligt bra, säger forskaren och sjuksköterskan Randi Dovland Andersen.

Strategier för patienter med svåra smärtor


Patienter som ska få strålbehandling vid öron-, näsa- eller halscancer drabbas inte bara av en svår fysisk smärta. De upplever också psykisk, social och existentiell smärta och det är viktigt att vi som arbetar inom vården är medvetna om det, menar Anne Söderlund Schaller i sin avhandling.

Skolsköterskor anmäler inte alltid när barn far illa


Bristande tilltro till stödsystemet gör att skolsköterskor avstår från att anmäla när de misstänker barnmisshandel och sexuella övergrepp. De är oroliga att anmälan inte gagnar barnet visar Lisbeth Engh i sin avhandling.

Onödigt svårt att komma tillbaka efter höftfraktur


Mer än en tredjedel av äldre personer som drabbas av höftfraktur är friska och klarar sig själva före frakturen. Men fyra av tio kommer trots det aldrig tillbaka till samma liv efteråt. Det här är ett enormt resursslöseri och skapar onödigt lidande hos äldre. Med rätt habilitering kan man bli helt återställd, säger Berit Gesar.

Skillnader i patientsäkerhetskultur


Dialog, öppenhet och kommunikation. Det är några viktiga förutsättningar för att en god patientsäkerhetskultur ska kunna utvecklas, menar Marita Danielsson. I sin avhandling pekar hon på att patientsäkerhetsronder kan vara ett sätt att förbättra patientsäkerheten.

PORTRÄTT: Ett jobb som kräver etisk kompass


Svåra etiska dilemman hör vardagen till för Helena Gustafsson som är medicinskt ansvarig sjuksköterska på LSS-hälsan i Stockholm. – Men det tvingar oss att varje vecka hitta lösningar på nya problem, att hitta på klurigheter som gör att våra patienter får en bra medicinsk vård.

REPORTAGE: Sjuksköterskan stöd vid smärta


Vad är smärta och hur kan sjuksköterskor bidra till att den lindras? Det är en stor och komplex fråga, menar flera omvårdnadsforskare. Men sjuksköterskor har en viktig roll både inom forskningen och när det gäller att lyssna och skapa tillit till det stöd som finns för drabbade patienter.

Våga prata om döden!


Allt liv slutar med döden. Ändå är döden sällan ett samtalsämne och det gör att många i dag är illa förberedda inför mötet med döendet, döden och sorgen. Forskningsprogrammet DöBra vill ändra på det. Professor Carol Tishelman, som leder forskningsprogrammet berättar om det på Sjuksköterskedagarna i november.

Självinläggning kan reformera psykiatrin


Med krisinterventionen Självvald inläggning kan patienter som har kontakt med psykiatrin själva avgöra när de är i behov av tre dagars vistelse på avdelning. Det stärker patientens autonomi och självständighet. Och ger ett ökat ansvar till specialistsjuksköterskan som blir kunskapsbärare och förebild.

Ambulanserna stoppas vid vägspärrarna


Personal inom palestinsk ambulanssjukvård har svårt att upprätthålla patientsäkerhet, omvårdnad och god vårdplanering för de sjuka. Detta beror bland annat på att ambulanserna inte får passera militära vägspärrar för att åka till specialistvård i Jerusalem. Därför måste patienter ofta flyttas mellan ambulanser.

KRÖNIKA: Vart tar etiken vägen i sommarvärmen?


Ami Hommel undrar hur många äldre som har hunnit få sina behov tillgodosedda under denna mycket varma sommar. Säkert var det många av våra äldre som drog en lättnadens suck när de allra varmaste dagarna var över.

Klicka här för att läsa hela krönikan nr 4 / 2018

omslag nr4 2018

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar