Respektera sjuksköterskors kunskap

Vi har länge rört oss i en tid som präglats av brist på kompetens, dålig kontinuitet för patienter och olika bilder av omvårdnadens kärna. Sjuksköterskor är generellt sett stresståliga men när vi inte kan ge god omvårdnad tappar vi kraft och glädje. Ändå är sjuksköterskor bland de starkaste personer jag mött. Vi trivs med att använda all vår kunskap i vårdandet, för medmänniskor som lägger sin hälsa, tillvaro och ibland sina liv i våra händer.

När jag frågar sjuksköterskor om varför de valt yrket framkommer en vilja att göra skillnad för personerna de möter och att vara till nytta för samhället.Många identifierar sig starkt med professionens värderingar och identiteten som sjuksköterska. Sjuksköterskor har stora möjligheter att påverka vårdens kvalitet och patienters samt närståendes upplevelser av vården. Arbetet är dessutom omväxlande och i det finns utmaningar i att utveckla professionen och omvårdnadens metoder.

Sjuksköterskeprofessionen ger oss många möjligheter. Vi kan utvecklas i det patientnära arbetet, fördjupa oss genom specialisering och/eller arbeta som lärare, forskare och ledare. Det är en profession som tar oss ut i världen.

Sjuksköterskors kunskap respekteras i samhället, men vi möter inte alltid samma respekt i verksamheten. Det finns brister i hälso- och sjukvårdens organisering, styrning och stöd för att varje sjuksköterska och specialistsjuksköterska skall kunna arbeta med hela sin kompetens och välja att stanna.

För att vända trenden behöver vi komma tillbaka till professionens kärna för omvårdnad och till stolthet och respekt för oss själva. Beskrivningen av sjuksköterskans profession och kompetens behöver utvecklas till att bättre beskriva omvårdnadens kunskap, metoder och betydelse. Svensk sjuksköterskeförening behöver tillsammans med alla sjuksköterskor arbeta för att uppnå dessa krav:

  1. Lyssna och låt sjuksköterskor, analysera problem och få ett ökat inflytande.
  2. Tillvarata sjuksköterskors och specialistsjuksköterskor omvårdnadskompetens.
  3. Ge mandat för sjuksköterskor på alla ledningsnivåer i beslut som gäller omvårdnad.

Senast publicerad: