Omvårdnadsmagasinet
nr 3/ 2022

Ledare

Respektera sjuksköterskors kunskap

Vi har länge rört oss i en tid som präglats av brist på kompetens, dålig kontinuitet för patienter och olika bilder av omvårdnadens kärna. Sjuksköterskor är generellt sett stresståliga men när vi inte kan ge god omvårdnad tappar vi kraft och glädje. Ändå är sjuksköterskor bland de starkaste personer jag mött. Vi trivs med att använda all vår kunskap i vårdandet, för medmänniskor som lägger sin hälsa, tillvaro och ibland sina liv i våra händer.

Respektera sjuksköterskors kunskap 

Forskning

”Sjuksköterskor behöver se resultatet av vad de gör”

Att känna sig behövd, stolt och utföra adekvata arbetsuppgifter gör att sjuksköterskor trivs. Och det är viktigt – annars drar de mest erfarna. Håkan Nunstedt forskar om vad som främjar hälsa på jobbet.

Som ansvarig för forskningsprojektet; Hälsofrämjande faktorer för hållbart arbetsliv för sjuksköterskor undersöker han vad som gör att vi känner mening på jobbet och orkar med i längden.

– Det är inte frågan om någon massflykt från sjuksköterskeyrket. Inte fler än åtta, tio procent slutar. Däremot är det vanligt att byta arbetsgivare, säger han.

Tajming avgörande vid screening för tarmcancer

Vad är det för faktorer som avgör om en person väljer att delta, eller inte, i screening för tarmcancer? Den frågan söker Johanna Wangmar svar på i en ny doktorsavhandling.

Hennes forskning är en del av den stora studien Screening of Swedish Colons och informanterna utgörs av drygt 1 500 personer mellan 59 och 62 år som erbjudits screening, antingen via avföringsprov eller genom att direkt koloskoperas.

– Ett intressant fynd är att de som avstod från screeningen var mindre säkra på sin risk för tarmcancer. Däremot hade grupperna likvärdig kunskap om tarmcancer och tarmcancerscreening, säger Johanna Wangmar.

Porträtt

Vågar leda omvårdnad

Kristina Ziegert hade inte tänkt sig en framtid som ledare. Nu är hon professor vid Högskolan i Halmstad och ser en utveckling där hennes studenter intar allt fler nyckelpositioner – i vården och i samhället i stort. De har allt högre akademisk kompetens, och förutom att inta nytillkomna positioner som teamledare och chefssjuksköterskor blir de också i växande grad verksamhetschefer, sjukhusdirektörer och sjukhusledare, menar Kristina Ziegert.

Tema

Tema: God och nära vård

Primärvården är under omvandling. Det är ett genomgripande systemskifte som nyligen påbörjats, men som saknar slutdatum. Målet är god och nära vård med patienten i centrum där både vårdpersonal och patienter ska vara med och påverka reformen.

Människor har blivit friskare och lever längre, samtidigt som många lever med långvariga kroniska tillstånd. Det ställer helt nya krav på en vård som från början byggts upp för att hantera akuta insatser.

– Vi behövde vända på systemet och bygga en vård som utgår från individen. Uppdraget för en statlig utredning är att förändra lagstiftning. Några lagändringar har redan gjorts, och fler är på gång. För mig är det också ett sätt att sätta ramar och signalera att det krävs uthållighet. Om reformen är genomförd på tio år, då har det gått fort, säger utredaren, forskaren och läkaren Anna Nergårdh.

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar