Omvårdnadsmagasinet nr 3 / 2021

Omslag Omv mag nr 3 2021

Ledare

Hundra år av kompetensbrist –
när ska beslutsfattare ta sitt ansvar?

De senaste 100 åren har det mer eller mindre regelbundet varit sjuksköterskebrist. Varför sker ingen förändring?
Hundra år av kompetensbrist - när ska beslutsfattare ta sitt ansvar?

 

Krönika

Svensk sjuksköterskeförening – en röd tråd i mitt yrkesliv

Ami Hommel lämnar över stafettpinnen till en ny ordförande på Svensk sjuksköterskeförenings stämma i juni. I sin krönika skriver hon om åren inom föreningen och vad de betytt för henne.

Porträttet

Fullt fokus på omvårdnad

Åsa Engström är professor och ämnesföreträdare för omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Hon brinner för sitt jobb.

– Omvårdnadens betydelse är så otroligt stor för hälsan hos befolkningen, säger hon.

Forskning:

Disputerade sjuksköterskor – en tillgång för vården

Som chef såg Marie-Louise Orton hur sjuksköterskor som disputerade valde den akademiska världen i stället för den kliniska. I sitt avhandlingsarbete har hon studerat hur sjuksköterskornas kunskaper kan användas kliniskt och vad som krävs för att deras kompetens ska tas tillvara.
Avhandlingens titel: Registered nurses with a PhD: an asset in clinical care.

Forskning:

Rekrytering av patienter en knäckfråga för forskare

Det börjar med en strålande idé och ett forskningsanslag. Sedan blir det problem. Hur ska tillräckligt många studiepatienter kunna rekryteras? Det har forskningssjuksköterskan Eva Isaksson undersökt i sin avhandling. Förberedelser är a och o, konstaterar hon.
Avhandlingens titel: Recruitment to multicentre ­randomised controlled trials in stroke. Lessons learnt from the EFFECTS trial.

Tema:

Uppgift: Hitta bästa tillgängliga kunskap

En sjuksköterska fattar hundratals beslut varje dag. Varje beslut bör utgå från bästa tillgängliga kunskap. Men vad är bästa tillgängliga kunskap i en viss omvårdnadssituation? Det är en komplex uppgift att ta reda på. Omvårdnadsmagasinet guidar dig i hur du kan tänka när olika kunskapskällor ska värderas och användas.

Forskning:

Mer fokus behövs på äldres nutrition

En större måltid per dag är viktigare än flera mindre för det totala energi- och proteinintaget hos äldre. Det har dietisten Stina Engelheart kommit fram till i sin avhandling. Hon har dessutom tagit fram en arbetsmodell med ett bredare perspektiv på nutritionstillstånd.
Avhandlingens titel: Nutritional status in a functional perspective: A study in a cohort of older people in home health.

Forskning:

Prata om döden i god tid

Vad är egentligen viktigast för oss i livets slutskede? Det ser väldigt olika ut för olika personer, konstaterar sjuksköterskan Malin Eneslätt i sin avhandling. En DöBra-kortlek kan vara ett bra samtalsstöd.Avhandlingens titel: Dösnack – metoder och verktyg för samtal om döende, död och framtida vård i livets slutskede

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar