Forskning

Underbehandlad smärta på svenska sjukhus

Många patienters smärta är underbehandlad på svenska sjukhus, och det gäller även barn, men det går att rätta till. ”Låt patienterna skatta sin smärta på en smärtskala och lyssna på hur de beskriver sin smärta och anpassa smärtlindringen efter det. För att hjälpa patienter med komplexa smärtsymptom är det viktigt med smärtteam”, säger forskaren och onkologisjuksköterskan Viveca Andersson.

I sin avhandling ”Förekomst och behandling av smärta, samt interventioner som bidrar till förbättrat smärtomhändertagande hos patienter på sjukhus” har Viveca Andersson haft ett tydligt fokus på patienternas berättelser om sina upplevelser av smärta. Genomgående visar hennes resultat att patienterna har mer ont än vad personalen har förstått. Hennes viktigaste resultat är att det går att komma ganska långt med riktlinjer och lyhördhet för det patienten uttrycker.

Hon kunde bland annat se att smärtläget förbättrades för patienterna om personalen följde riktlinjer om smärtbehandling. En studie av inneliggande barns smärta visade att den var större än vad både personalen och föräldrarna hade förstått. Barns smärta är extra viktig att åtgärda eftersom smärtsamma upplevelser i barndomen kan leda till posttraumatisk stress och långvarig smärta.

Även när det gäller vuxna är det viktigt att få ner smärtintensiteten så snabbt som möjligt till måttlig eller lätt smärta. Annars riskerar den att bli långvarig och påverka hela patientens livssituation. En studie av cancersmärta hos 264 patienter visade att de ofta hade ont på fler ställen än väntat. För att få ner smärtan behöver man fråga patienten noga och komma ihåg att be dem beskriva karaktären på smärtan, det ger vägledning om vilken behandling som behövs.

Om artikeln

Av Charlotte Cronquist

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/20 sid 28–31

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidninge

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar