Reportage

Prioritera inte bort munvården

Att kunna äta, dricka och prata förutsätter en god munhälsa. Därför är munvård en fundamental del av omvårdnaden som ligger inom sjuksköterskors ansvarsområde. Det är viktigt att prioritera den, menar Maria Andersson intensivvårdssjuksköterska och universitetslektor på Karlstads universitet.

Hon har forskat om munvård både hos intensivvårdspatienter och äldre personer på korttidsboenden.

– Munvård handlar, förutom om tandborstning, om att ta hand om munslemhinnan, förklarar hon. Tungan är vital och man måste titta på insidan av kinden, salivsekretionen och se om det finns sår. Om man inte tuggar så förtvinar muskulaturen, därför kan patienter på IVA som ligger länge i respirator få en ökad risk att svälja fel.

– Rent medicinskt är det viktigt att inte vara torr i munnen, säger Maria Andersson, det kan vara svårt att svälja och svårt att prata. Dessutom fäster onda bakterier lättare när det är torrt i munnen eftersom saliven utgör en barriär. Därför ökar risken för infektioner.

På IVA är många av patienterna intuberade och ligger i respirator. Då är munnen öppen hela tiden, vilket ökar muntorrheten. Rutinen är därför att dessa patienter ska ha munvård var fjärde timme, förutom tandborstning morgon och kväll. Maria Andersson pekar på att det är lika viktigt att följa dessa rutiner även efter det att tuben tagits bort eftersom risken för lunginflammation är fortsatt stor.

Om artikeln

Av Margareta Andersson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/20 sid 32

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar