Forskning

Kroppslig omvårdnad i palliativ vård

Vård- och omsorgsboende är en vanlig plats för vård vid livets slut. Bodil Holmberg visar i sin avhandling hur assisterad kroppslig omvårdnad på sådana boenden kan överbrygga de äldres kroppsliga begränsningar och ge dem välbefinnande när de får vara med och bestämma och själva hjälpa till.

På vård- och omsorgsboenden får de mest hjälpbehövande och sköra äldre får plats och enligt statistiken är döden att vänta relativt snart för dem som flyttar in. Vård- och omsorgsboende är alltså en vanlig plats för vård vid livets slut och den vård som bedrivs leds av sjuksköterskor som delegerar uppgifter till undersköterskor, men bemanningen på vård- och omsorgboenden är ibland låg.

Under sex månaders tid samlade Bodil Holmberg in underlag till sin forskning genom att tillbringa tid på ett vård- och omsorgsboende där hon intervjuade de äldre, undersköterskor, anhöriga samt gjorde observationer. Det var då som hon myntade begreppet assisterad kroppslig omvårdnad, som utgår från den äldre personens deltagande och självbestämmande. Assisterad kroppslig omvårdnad är den professionella omvårdnad som undersköterskor ger och som är en stor del av tillvaron.

Bodil Holmberg visar i sin forskning hur förekomsten av eller bristen på självbestämmande är avgörande för om den kroppsliga omvårdnaden resulterar i en känsla av välbefinnande hos den äldre personen eller upplevs som ett lidande.

Om artikeln

Av Margareta Andersson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/20 sid 22–25

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar