Forskning

Kamratinlärning ger tryggare sjuksköterskor

Att gå ut på sin VFU är ofta förknippat med starka känslor. Kommer jag klara av det? Då är det en fördel att göra den tillsammans med en studiekamrat. Det kan bidra till att sjuksköterskor blir tryggare i sin yrkesroll och stannar kvar längre i yrket. Det visar Ylva Pålssons avhandling om peer learning där hon också studerar om metoden är bra vid första jobbet som sjuksköterska.

Peer learning, eller kamratinlärning har med tiden visat sig ha pedagogiska fördelar, vilket Ylva Pålssons avhandling också visar. Observationerna som hon gjorde visade bland annat att studenterna som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i par i högre grad vågar ta egna initiativ, de blir självständigare och mer aktiva. De lär sig även att samarbeta och fördela arbetet, vilket ger en större trygghet i yrkesrollen och en större tilltro till den egna förmågan.

Även nyutexaminerade sjuksköterskor har nytta av kamratinlärning. Under tre månader följde hon tio sjuksköterskor fördelade i fem par och intervjuade dem med jämna mellanrum. De beskrev samma positiva effekter som studenterna i de tidigare studierna. Kamratlärande innebar att de kände sig tryggare, kunde bolla idéer tillsammans, dela känslor och tankar och hjälpas åt.

Cheferna upplevde att de sjuksköterskor som haft kamratinlärning lärde sig att samarbeta och organisera sitt arbete. De blev även självständiga snabbare i sitt arbete.

Om artikeln

Av Janna Li Holmberg

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/20 sid 10–13

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar