Ledare

Genomför WHO:s skarpa rekommendationer!

WHO har för första gången någonsin givit ut State of the World’s Nursing Report som ger en global bild av sjuksköterskeprofessionen. Det är 191 länder, däribland Sverige, som bidragit med data till rapporten.

WHO anser att det är det är hög tid för alla regeringar, myndigheter och ledare att erkänna sjuksköterskans avgörande roll i arbetet för en god hälsa för befolkningen. Det är inte minst uppenbart under den pågående covid-19-pandemin. Sjuksköterskor utgör cirka 59 procent av all hälso- och sjukvårdspersonal i världen. Om inte betydande insatser genomförs för att förbättra sjuksköterskornas förhållanden kommer det saknas sex miljoner sjuksköterskor i världen år 2030.

Trots att det är stora skillnader i hälso- och sjukvården i världen är mycket gemensamt. I rapporten finns en gedigen sammanfattning av evidens som visar sjuksköterskors betydelse för att uppnå det globala målet god hälsa och välbefinnande. Genomgången visar betydande resultat av sjuksköterskors arbete inom hälso- och sjukvårdens alla delar med särskilt fokus på primärvården.

Rapportens slutsats är att sjuksköterskornas utbildning, arbetsvillkor och ledarskap är avgörande för att uppnå hälsa för alla samt en god och nära vård. Rapporten innehåller en rad skarpa rekommendationer som är angelägna att genomföras i respektive land.

Flera av rekommendationerna behöver förverkligas i Sverige. WHO anser att sjuksköterskorna måste få förutsättningar att leda utvecklingen av omvårdnad och delta i beslutsfattande för hälso-och sjukvården globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Sverige tillhör minoriteten av länderna som inte har ett nationellt ledarskapsprogram för sjuksköterskor och som i hög utsträckning saknar omvårdnadskompetens där beslut fattas.

WHO:s rekommendation att grundutbildningen ska ge en kandidatexamen har Sverige haft sedan 1993. Men specialistutbildningen behöver utvecklas för att uppfylla WHO:s rekommendation så att den ska motsvara hälso- och sjukvårdens behov. Vi saknar även nationellt reglerade krav för en kontinuerlig kompetensutveckling, vilket WHO menar är nödvändigt.

Förbättrade villkor avser lön och arbetsmiljö men även att sjuksköterskor ska ha goda möjligheter att fullt ut använda sin kompetens och att den erkänns. Detta är högaktuellt i Sverige där ideliga försök görs att ersätta sjuksköterskor med andra kompetenser.

Svensk sjuksköterskeförening kommer att utveckla konkreta förslag till hur rapportens rekommendationer kan förverkligas i Sverige i syfte att stärka sjuksköterskornas profession och en god hälsa för hela befolkningen. Vi uppmanar alla politiker och beslutsfattare att vara lika modiga som alla sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som just nu gör sitt yttersta för att rädda livet på alla personer som smittats med covid-19.

Det är under denna extrema situation trevligt med uppmuntran som applåder från balkongen och tårtor till kaffet. Men vad sjuksköterskor behöver är att bli lyssnade till och att WHO:s skarpa rekommendationer genomförs. Inte bara för sjuksköterskornas skull utan framförallt för patienternas bästa och en hälsa för alla

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar