Porträtt

Forskningssjuksköterskan som brinner för att utveckla vården

En forskningssjuksköterska har mindre patientkontakt, men större möjligheter att påverka den framtida vården. Det är drivkraften för Anna Wendt på Kliniska prövningsenheten i Växjö. En stor sorg och förlust gjorde att hon tog steget från medicinsk plastikkirurgi till läkemedels- och behandlingsprövningar.

De flesta onkologavdelningar präglas av tunga sjukdomar och dystra besked. Men på onkologen på Växjö lasarett finns ett rum med plats för energi och framtidstro. Tre forskningssjuksköterskor utgör här den kliniska prövningsenheten, KPE. Sedan enheten startade för 12 år sedan har de drivit ett femtiotal forskningsprojekt. Det har resulterat i en förbättrad vård för cancerpatienter i hela världen. Trots livsviktiga resultat, är det få som känner till att ett litet lasarett som det i Växjö bedriver forskning.

– Jag var sjuksköterska på onkologen i fem år innan jag förstod vad som pågick bakom de här dörrarna, säger Anna Wendt.

Idag är hon forskningssjuksköterska på enheten och kan inte tänka sig ett bättre arbete. Anna Wendt och hennes kollegor bedriver studier inom bland annat mag-/tarmcancer, bröstcancer, prostatacancer och maligna melanom. Det handlar om långsiktiga studier där man följer patienten under så lång tid som en femtonårsperiod. Patienternas medverkan är frivillig och de kan när som helst bryta sin medverkan. Studierna testar nya läkemedel och nya behandlingsformer.

Om artikeln

Av Janna Li Holmberg

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/20 sid 6–8

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar