Forskning

Bäst på evidensbaserad vård

Specialistsjuksköterskor är bäst på att arbeta evidensbaserat. Det visar en ny forskningsartikel som bygger på data från långtidsuppföljningen av det stora LUST-projektet. Särskilt gäller det sjuksköterskor i hemsjukvården och i öppenvården. De använder sig av forskningen för att utveckla sitt kliniska arbete, menar Ann Rudman, huvudförfattare till artikeln.

Det finns många intressanta forskningsresultat som skulle kunna förbättra kvaliteten i vården och omvårdnaden, men kunskapen når inte alltid ut i den kliniska vardagen. När Ann Rudman och hennes forskarkollegor skulle göra en långtidsuppföljning av LUST-projektet, var det därför en viktig tråd att följa upp. Blir sjuksköterskor med åren duktigare på att vända sig till forskningen för att få svar på problem som uppstår i vården? Kan de ta hjälp av olika studier för att utveckla omvårdnaden?

Forskarna har både tittat på processen, hur sjuksköterskor som helhet arbetar evidensbaserat, och sex enskilda moment i hur de lyfter in forskningen i det dagliga arbetet. En tredjedel av sjuksköterskorna beskrev till exempel att de sökte svar på sina forskningsfrågor i vetenskapliga databaser eller i vetenskapliga artiklar flera gånger i månaden. Sex av tio sökte information från andra källor, som rapporter, böcker, vanliga artiklar eller att de frågade en kollega om svar.

Tydligt var också att sjuksköterskor med specialistutbildning och som arbetade inom öppenvården och hemsjukvården var bättre än andra sjuksköterskor på att använda forskning för att utveckla sitt arbete.

Om artikeln

Av Sara Bergqvist Månsson

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/20 sid 26–27

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar