Forskning

Att möta den som ofta söker psykiatrisk akutvård

Vilka behov har de personer som upprepade gånger uppsöker psykiatriska akutmottagningar? Det har Manuela Schmidt undersökt i sin doktorsavhandling. Många visade sig ha varit utsatta för verbalt, fysiskt eller sexuellt våld. De led av psykiatriska symptom, saknade sysselsättning och meningsfullhet i sina liv vilket bidrog till stor ensamhet. Många ville bara ha någon att prata med.

Ett skäl till att de återkom till den psykiatriska akutvården var att de inte ansåg att de fick sina behov tillgodosedda. Samtidigt kände de sig väl bemötta och omhändertagna inom akutvården. Men när de lämnar den psykiatriska akutmottagningen eller blir utskrivna från sjukhuset hamnar de lätt på ruta ett och känner åter igen ensamhet, hopplöshet, sorg och förnedring. Därför är det viktigt att vidareutveckla hälsofrämjande insatser som arbete, utbildning och ett socialt sammanhang, menar Manuela Schmidt.

Hennes första studie visade att 27 282 personer uppsökte de fyra psykiatriska akutmottagningarna i region Skåne från 2013 till 2015. 8,1 procent av dem sökte vård minst fem gånger per år, och stod för hela 40 procent av alla besök under den undersökta tre års perioden. En del hade över 300 besök under perioden.

De som ofta besökte den psykiatriska akutvården blev intervjuade och fick med egna ord beskriva sina behov av vård, stöd och behandling. Det visade sig att de hade få sociala kontakter och inga dagliga aktiviteter. Så många som 33 av de 81 hade varit utsatta för verbalt, fysiskt eller sexuellt våld. 40 procent hade inga vänner eller anhöriga som de kunde besöka, nästan 60 procent saknade intima relationer. De sökte för att få medicinering, inläggning eller bara få någon att tala med. På akutmottagningen kunde de bli sedda och hörda och bemötta med vänlighet.

Om artikeln

Av Ann-Katrin Öhman

Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/20 sid 36–39

Det här är en sammanfattning av artikeln. Den fullständiga texten finns i tidningen. Tidningen ingår i medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening. Du kan också prenumerera på tidningen.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar