Omvårdnadsmagasinet nr 3 / 2019

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skriver vi om de senaste nyheterna inom omvårdnadsforskningen och utvecklingsarbete.

LEDARE: För lite tid för omvårdnad


Det är hög tid för arbetsgivarna att lyssna på sjuksköterskornas röster istället för att ta till desperata lösningar för att lösa verksamheternas oförmåga att rekrytera och behålla sjuksköterskor.

Klicka här för att läsa hela ledaren nr 3 / 2019

FORSKNING: Först på plats när larmet går


När ambulansen dröjer, framförallt på landsbygden, kan kommunen larma ut lokala räddningsaktörer. Därför kan brandmän eller hemsjukvårdssjuksköterskor vara de som är först på plats. De ska snabbt kunna ge första hjälpen vid akuta sjukdomsfall eller olyckor, när personer befinner sig i ett livshotande tillstånd, men känner sig inte alltid trygga i sin roll visar en avhandling.

Familjen i centrum


Susanna Pusas avhandling visar ur ett sjuksköterskeperspektiv hur familjecentrerad omvårdnad kan vara en tillgång i hemsjukvården. Familjecentrerade samtal lyfter fram familjernas styrkor och resurser och förmåga att hitta egna lösningar på problem, medan sjuksköterskorna får en mer stödjande roll.

Bra kommunikation i operationssalen


– Kommunikation mellan teammedlemmar i operationssalen är bland det viktigaste, det är så komplexa arbetsprocesser blir patientsäkra och drivs framåt. Det säger anestesisjuksköterskan och forskaren Camilla Göras, som i sin avhandling studerat säkerhetsklimat och hur arbetet går till på en operationsavdelning.

Glöm inte munvården!


Sjuksköterskor i intensivvård vill ha bättre instrument för att bedöma patienternas munhälsa. De som behöver hjälp med munvård ber inte alltid om den. Och sjuksköterskorna insisterar inte. Förlorarna är de mest sköra patienterna som kan utsättas för onödigt lidande.

PORTRÄTT: När man bygger ett lag måste alla sträva mot samma mål


Forskare och utbildare. Kliniskt verksam. Fotboll och körsång. Fritidsjordbruk på sommaren. – Jag tycker om att vara lite här och där, säger Helena Thulin om sina olika roller. Roller som hon tycker berikar varandra. Inte minst erfarenheten som fotbollstränare har utvecklat hennes kunskap om teambygge.

REPORTAGE: Alarmerande siffror om tid för omvårdnad


Var femte sjuksköterska kan sällan eller aldrig följa den etiska koden och två av fem har den senaste veckan avstått från omvårdnadsåtgärder på grund av tidsbrist. Det visar en ny undersökning som SKOP har gjort på uppdrag av Svensk sjuksköterskeförening.

Inte bara mat på tallriken


Mat i vården handlar inte bara om väl tillagade råvaror och tid att äta. Nutrition handlar också om möjlighet till återhämtning, motståndskraft mot sjukdomar och social samvaro. Och det är sjuksköterskans roll att samordna insatserna så att patienten får sina behov tillgodosedda, menar Albert Westergren, som forskar om nutrition och att äta.

Vad gör du egentligen på jobbet?


För fyra år sedan startade en diskussion om vilka svenska ord som bäst beskriver kärnan i sjuksköterskors uppgift. Så här landade den när det gäller ett av de stora begreppen: Fundamentals of Care.

ARTIKEL: Dra igång ett vetenskapscafé!


Ger ni den bästa möjliga omvårdnaden där du arbetar? Det har du möjlighet att diskutera när du är med i ett vetenskapskafé där du tillsammans med kollegor reflekterar över evidens och personcentrering i omvårdnad. Nu finns ett nytt studiematerial för att lägga upp diskussionerna om detta.

Sjuksköterskan måste se varningssignalerna för undernäring


Att övervaka patienternas nutrition är en av sjuksköterskornas viktigaste uppgifter i omvårdnadsarbetet. Det säger Marie Björkquist, nutritionsansvarig sjuksköterska i Bromölla kommun i Skåne. – Fungerar inte näringsintaget så fungerar inga läkemedel eller andra behandlingar fullt ut, Samtidigt är det ett eftersatt område i omvårdnaden av patienterna.

KRÖNIKA: Vi behöver glöden, men inte elden


Vintern har rasat ut och vi går mot sommar. Våren tycks nästan ha passerat utan att vi märkte det. Naturen beter sig märkligt, april har varit mycket varm, skogsbränder har redan startat och lite lagom i början av maj kom snö, hagel och minusgrader i Skåne, ja nästan över hela landet. Sena vitsippor blommar bredvid tidiga liljekonvaljer.

Klicka här för att läsa hela krönikan nr 3 / 2019

Omslag nr 3 /2019

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar