Krönika

Det är inte en lösning att öka antalet utbildningsplatser

Nu är det valår och vi kan både läsa och höra hur politiker från alla partier lovar oss både det ena och det andra. Många av dem lyfter att vården är valets viktigaste fråga.

Ja, det är den verkligen. Men tyvärr är det många som inte förstår alla konsekvenser av de förslag de lägger fram. Så är det när det gäller förslaget att bredda intaget till utbildningarna.

När jag var gäst på Vårdförbundets kongress och statsminister Stefan Löfven var invigningstalare menade han med bestämdhet att intaget till utbildningarna till de olika professionerna inom vården måste breddas. Ni måste bli fler, sa han.

Jodå, det är sant att vi måste bli fler som vill arbeta som sjuksköterskor inom framför allt regioner och landsting. Men – det hjälper inte att bara öka antalet som tas in till utbildningen, man måste också se till att studenterna fortsätter ända fram till examen. Idag är det alldeles för många som hoppar av i förtid. En ökad intagning riskerar att leda till att utbildningskraven sänks och att det är ännu fler som inte klarar av eller av andra skäl hoppar av utbildningen. Det måste dessutom finnas skickliga erfarna handledare som kan handleda studenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Det är väldigt dålig ekonomi när fler studenter hoppar av. De som fullföljer utbildningen har ”i onödan” kanske lagt ett och ett halvt år av sitt liv och de allför få handledarna blir slitna.

Det vore istället mycket bättre att satsa på att alla de sjuksköterskor som lämnat regioner och landsting (den största arbetsgivaren) vill komma tillbaks och arbeta där. Får vi tillbaka de som lämnat kan vi öppna stängda vårdplatser, korta väntetiderna och minska operationsköerna.

Totalt sett vore det en mycket bättre lösning för alla patienter och för oss som arbetar inom vården.

Den satsning som politikerna nu vill göra påminner mycket om polisutbildningen som redan har sänkt intagningskraven. Ändå lyckas man inte fylla platserna på utbildningarna. Trots det ska Malmö universitet starta en polisutbildning.

Det är märkligt att det kan vara så svårt att inse att lösningen inte är att öka antalet platser.

Lösningen måste, både för poliser och för sjuksköterskor, vara att se till att vi alla får drägliga arbetsförhållanden och bra förutsättningar för professionell utveckling.

Att vara legitimerad sjuksköterska innebär att ha gjort ett fantastiskt yrkesval med massor av olika möjligheter som att arbeta inom olika områden och att specialistutbilda sig. Tyvärr har new public management förstört mycket med sitt fokus på ekonomi istället för att skapa utveckling genom att ge de olika professionerna inflytande.

Men det finns hopp, de politiker och chefer som jag träffat under föreningens husvagnsturné visar intresse för Magnetmodellen. Fler och fler uttalar också att det måste finnas sjuksköterskor med mandat på alla ledningsnivåer som tar ansvar för omvårdnaden och personalens arbetsmiljö och kontinuerliga utbildning. Jag ser fram mot det.

Jag önskar alla en härlig sommar och semester!

Om artikeln
Av Ami Hommel
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 3/18 sid 45

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar