Omvårdnadsmagasinet nr 3 / 2017

LEDARE

Riskfylld delegering

Det kommer att ställas stora krav på oss sjuksköterskor att stå upp för säker vård och ta föreskriftens krav på ökad kontroll av läkemedelshantering på allvar och inte delegera läkemedel om inte alla krav på delegering är uppfyllda.

Klicka här för att läsa ledaren nr 3 / 2017

FORSKNING

Brist på omvårdnad sätter liv på spel

Låg sjuksköterskebemanning på akutsjukhus hotar patientsäkerheten och sätter liv på spel. Det visar sjuksköterskan och forskaren Jane Ball som nyligen lade fram avhandlingen ”Nurse staffing, care left undone and patient mortality in acute hospitals” vid Karolinska institutet.

Utsatthet vid naturkatastrofer

Det är inte bara överlevande som drabbas hårt vid naturkatastrofer. Även sjukvårdspersonal är en utsatt grupp. Många mår psykiskt dåligt efteråt, visar en ny avhandling. De känner sig ensamma och besvikna.

Bristande delaktighet orsak till vårdskador

Om patienter och anhöriga blir mer delaktiga i vården är det möjligt att förebygga vårdskador vid omvårdnad. Det menar Åsa Andersson i sin licentiatavhandling, ”Vårdskador vid omvårdnad, en studie av patienters, anhörigas och vårdgivares anmälningar”, som hon lagt fram vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Hur ska vi lära oss praktiska färdigheter?

Många sjuksköterskestudenter upplever en diskrepans mellan vad de lärt sig i utbildningen och hur de förväntas utföra praktiska arbetsuppgifter när de kommer ut i vården. Det konstaterar forskaren Mona Ewertsson som studerat sjuksköterskors lärande av praktiska färdigheter.

Barn med autism behöver stöd vid högteknologisk vård

Det behövs riktlinjer för att ta hand om barn med autism i högteknologiska vårdmiljöer som anestesi och röntgen. Det konstaterar Ingalill Gimbler Berglund i sin avhandling.

PORTRÄTT

I barnens tjänst

Hon är barnet som rymde från sin egen operation. Hon var så rädd. Rädd för sprutor och för att dö. Idag är Gunilla Lööf anestesisjuksköterska vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Men hon är också grundaren av Narkoswebben som förbereder barn och föräldrar inför sjukhusbesök och operation.

REPORTAGE

Samtalsgrupper ger äldre ny kraft i livet

Distriktssköterskorna Liselott Österman och Ingrid Eriksson träffade många äldre som inte hade en självklar plats i vården. De var inte direkt sjuka, men behövde stöd och kraft i en svår livssituation.

Nu måste vi ut i vården och forska!

Svensk sjuksköterskeforskning har gjort ett sprintlopp i den akademiska världen. På drygt 30 år har 1 400 sjuksköterskor lagt fram doktorsavhandlingar och 90 av dem är i dag professorer.

Spelet om den personcentrerade vården

Personcentrerad vård är ordet på allas läppar. Men fortfarande saknar många sjuksköterskor kunskap om vad den egentligen innebär. Lagom till Almedalsveckan i juli lanserar därför Centrum för personcentrerad vård i Göteborg (GPCC) ett spel (som går att laddas ner som en app) om personcentrerad vård.

Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Svensk sjuksköterskeförening har gett ut en ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den beskriver sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad och utgår från de sex kärnkompetenserna för en god och säker vård.

KRÖNIKA

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara för våra politiker och tjänstemän att lyssna på dem som finns inom hälso- och sjukvården? Jag tror att de kanske har lättare att lyssna på det som är positivt så om vi ger dem massor av goda exempel där vi som sjuksköterskor visar att vi tar ansvar för omvårdnaden så kan vi förhoppningsvis få till en förändring.

Klicka här för att läsa krönika nr 3 / 2017

omslag nr 3 2017

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar