Omvårdnadsmagasinet nr 3 / 2016

LEDARE

Allas rätt till vård

Sjuksköterskor behöver stödja varandra och säga ifrån vid alla former av rasism oavsett om det är i lunchrummet eller på bussen. Det räcker oftast att ifrågasätta ett rasistiskt uttalande och fråga varför personen säger så, för att påverka. Svensk sjuksköterskeförening kommer att fortsätta att agera när människor förnekas vård på grund av sin rättsliga status och ge sitt stöd för alla människors rätt till vård.

Klicka här för att läsa ledare nr 3 / 2016

FORSKNING

Familjesamtal ger positiv hälsospiral

– Egentligen är det fantastiskt att en så enkel omvårdnadshandling kan leda till något så positivt, säger Åsa Dorell. Det hon talar om är hur hälsostödjande familjesamtal ledda av sjuksköterskor kan förbättra välbefinnandet hos de familjer som har en familjemedlem placerad på särskilt boende för äldre.

Patientautonomi även vid högteknologisk vård

Det är möjligt även för svårt eller kroniskt sjuka patienter som vårdas i en högteknologisk miljö att vara delaktiga i sin vård. Men det kräver att de blir tillfrågade, lyssnade till och ses som kapabla personer konstaterar sjuksköterskan och forskaren Catharina Lindberg.

Brister i samordnad vårdplanering förlänger vårdtiden

Den samordnade vård- och omsorgsplaneringen är viktigare än någonsin med kortare vårdtider inom slutenvården och fler äldre och multisjuka med behov av hjälp och stöd. Men efter tio år är processen fortfarande inte en självklar del av det dagliga arbetet för sjuksköterskor, distriktssköterskor och biståndshandläggare. Tvärtom präglas den av förseningar, bristande kommunikation och personal som inte kan delta.

Den undervisande sjuksköterskan

Att undervisa och informera patienter är en viktig del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete – men det talas sällan om vad det egentligen innebär. Och chefer ser inte alltid som sitt ansvar att stödja det arbetet. Det konstaterar Anne-Louise Bergh som har disputerat på förutsättningar för patientundervisande arbete.

PORTRÄTT

Skolsköterska med stort socialt ansvar

Skolsköterskan Anna Rönnhede på Solbackeskolan i nordöstra Göteborg är utnämnd till Årets skolsköterska för sitt starka engagemang för eleverna. Kommer inte barnen till skolan går hon och hämtar dem. – Jag har alltid varit rätt så energisk … det har jag nog efter mamma. I höst berättar hon om sitt arbete och skolsköterskans sociala ansvar på Sjuksköterskedagarna.

REPORTAGE

Miljöcertifierad vård

Landstinget i Västernorrland är på väg att miljöcertifiera hela sin verksamhet enligt konstens alla regler. Hittills man bland annat minskat matsvinnet på Sundsvalls sjukhus med 40 procent och använt tippad snö till kylning av operationssalar. Nu går arbetet vidare ut på sjukhusets avdelningar. – Det finns ett stort engagemang, säger Jennifer Lind, sjuksköterska och miljöombud på medicinavdelning 24.

Hållbar omvårdnad

Hållbarhet är en självklar tanke när man bygger nya stadsdelar och gör om tillverkningsprocessen för bilar och andra varor, men är det möjligt att även låta sjuksköterskors kliniska arbete genomsyras av ett hållbart tänkande? Självklart, menar sjuksköterskorna och forskarna Anna Anåker och Marie Elf vid Högskolan Dalarna. De har skrivit två internationellt uppmärksammade vetenskapliga artiklar som konkret ringar in hur detta kan se ut.

Stödjande samtal på barnonkologen

Att återfå balansen i tillvaron. Det är ett huvudtema för de hälsostödjande familjesamtal som har letts av sjuksköterskor på barnonkologen vid universitetssjukhuset i Umeå. Sonja Marklund och Eva Sjödin-Eriksson, som båda arbetar på kliniken, har beskrivit denna intervention i sin masteruppsats.

Sjuksköterskor på flykt

I krigets Syrien har hundratals sjukhus och vårdcentraler bombats. Majoriteten av landets sjukvårdspersonal är på flykt. Många har tagit sig till Turkiet, där en del syriska sköterskor har återupptagit sitt arbete i flyktingtäta områden. Här får du möta några av dem i skärningspunkten mellan livet som flykting och sjuksköterska i tjänst.

KRÖNIKA

Ekvationen går inte ihop

Sjuksköterskor är som bröderna Lejonhjärta: vi kämpar för det goda men kanske borde vi alla våga vara lite mer lika Pippi och våga säga ifrån för att få möjligheterna att ge god omvårdnad. Däremot ska vi inte börja dela ut krumelurpiller, även om många verkar vilja ta till det knepet.

Klicka här för att läsa krönika nr 3 / 2016

Omslag nr 3 2016

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar